Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji – Portal PR - 24PR
Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji

29.11.2008 Kategoria: GOSPODARKA. Autor: infopr

40 tys. zł musi zapłacić producent i dystrybutor mięsa drobiowego Sadrob za dokonanie koncentracji bez zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W lutym 2008 roku do Urzędu wpłynęło zgłoszenie zamiaru połączenia dwóch zakładów drobiarskich: Exdrob z Kutna i Sadrob z Płocka. Obie spółki zajmują się produkcją i sprzedażą mięsa drobiowego i jego przetworów. Po analizie przesłanych materiałów, w szczególności listy osób wchodzących w skład zarządów spółek, Prezes UOKiK stwierdził, że przedsiębiorcy kontrolują już siebie nawzajem i zwrócił przesłany wniosek. Zgodnie z prawem nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia koncentracje, do których dochodzi w ramach tej samej grupy kapitałowej.

W kwietniu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, które miało na celu ustalenie czy przedsiębiorcy mieli obowiązek uzyskać zgodę Urzędu na dokonanie wcześniejszej transakcji. Z materiałów zgromadzonych w toku postępowania wynika, że w 2005 roku rada nadzorcza Exdrob podjęła uchwałę, która doprowadziła do sytuacji, w której większość członków zarządu spółki stanowili członkowie zarządu Sadrob. Zdaniem Urzędu doprowadziło to do przejęcia przez Sadrob kontroli nad Exdrob.

W tym przypadku to na przejmującym ciążył ustawowy obowiązek uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie transakcji. Pomimo tego spółka Sadrob nie zgłosiła opisanego przejęcia do Urzędu.

Zgodnie z prawem, Prezes Urzędu może nałożyć karę pieniężną do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu, jeżeli przedsiębiorca – choćby nieumyślnie – dokona koncentracji bez uzyskania jego zgody. W związku z tym Prezes UOKiK, korzystając z przysługującego prawa, nałożył na spółkę karę finansową w wysokości 40 tys. zł.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.