Łatwiejszy dostęp do aktów prawnych – Portal PR - 24PR
Łatwiejszy dostęp do aktów prawnych

25.11.2008 Kategoria: PRAWO. Autor: infopr

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt upraszcza przepisy dotyczące udostępniania, odpłatnego i nieodpłatnego, w formie elektronicznej dzienników urzędowych. Nakłada też na organy wydające te dzienniki obowiązek prowadzenia ich w formie elektronicznej wraz ze skorowidzami.

Projektodawca zastrzegł, że do 31 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw i Monitor Polski, udostępniane do odczytu na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mają charakter informacyjny. Oznacza to, że ich treść formalnie nie będzie źródłem obowiązującego prawa. Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2010 r. Rządowe Centrum Legislacji będzie miało obowiązek nieodpłatnie zapewnić możliwość wglądu i pobrania ze swoich stron internetowych obydwu tych publikacji. Będą one stanowiły źródło obowiązującego prawa.

Przepisy znowelizowanej ustawy nie będą dotyczyć przechowywanych w formie elektronicznej umów międzynarodowych i innych aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Monitorze Polskim B.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.