Polska Izba Handlu przeciwko nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Portal PR - 24PR
Polska Izba Handlu przeciwko nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

26.11.2008 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: infopr

W najbliższych dniach Pan Prezydent Lech Kaczyński zadecyduje o losie nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która to nowelizacja bezpośrednio zagraża istnieniu tysięcy przedstawicieli drobnego handlu w Polsce. Ustawa – którą bez wysłuchania wszystkich zaangażowanych stron uchwalił niedawno Parlament – została stworzona przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji a ma na celu dalsze umacnianie się pozycji sklepów wielkopowierzchniowych kosztem tysięcy małych podmiotów. Polska Izba Handlu stoi na straży interesów kupców, sprzedawców, dostawców, producentów i wielu innych podmiotów, dlatego stanowczo protestuje przeciw uchwaleniu ww. nowelizacji i z tym apelem zwraca się do Pana Prezydenta.

Uchwalona 17 października br. ustawa (druk sejmowy nr 1056), która ma uchylić przepis art. 15, ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w kształcie uchwalonym przez parlament, spowoduje dalsze pogłębianie się różnic w kondycji oraz konkurencyjności drobnego handlu i wielkich sieci.

Zezwolenie sklepom wielkopowierzchniowym na emisję znaków legitymacyjnych (bonów) sprzedawanych poniżej wartości nominalnej, które realizowane mogą być wyłącznie w tych placówkach, prowadzić będzie do dalszego odciągania konsumentów od drobnego handlu, a przez to osłabiania jego kondycji, skutkując wysoce prawdopodobnymi, licznych upadłościami. Uchylenie zakazu sprzedaży bonów poniżej ich wartości nominalnej uczyni beneficjentem nowych zasad jedynie super- i hipermarkety i spowoduje nieodwracalne zmiany struktury rynku handlu detalicznego.

Protestujemy również przeciwko trybowi, w jakim nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji była przyjmowana. Projekt ustawy przygotowany został przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, reprezentującą wyłącznie interesy wielkich sieci, które, pozostają w sprzeczności z interesami drobnego handlu. Równocześnie nie dano przedstawicielom drobnego handlu żadnej możliwości zaprezentowania swego stanowiska, co uniemożliwiło parlamentarzystom podjęcie właściwej decyzji w oparciu o wszystkie przesłanki, z uwzględnieniem oceny skutków społeczno – ekonomicznych zmiany regulacji prawnej.

Dlatego też, Polska Izba Handlu zwraca się do Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prośbą o odrzucenie zabijającej polski drobny handel nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ryszard Jaśkowski
Wiceprezes zarządu
Polska Izba Handlu

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.