Tylko 16% Polakow ufa reklamom banków – Portal PR - 24PR
Tylko 16% Polakow ufa reklamom banków

28.11.2008 Kategoria: OSOBISTE. Autor: infopr

Tylko 16% dorosłych Polaków uważa, że banki i instytucje finansowe promując się, rzetelnie informują o realnych warunkach swojej oferty – wynika z raportu ?Wizerunek produktów inwestycyjnych” On Board PR przygotowanego na podstawie badań PBS DGA. Jednocześnie aż 62% Polaków nie korzysta z produktów finansowych związanych z lokowaniem pieniędzy.

Z raportu ?Wizerunek produktów inwestycyjnych” przygotowanego przez On Board PR (www.onboard.pl) na podstawie badań PBS DGA (www.pbsdga.pl) wynika, że większość Polaków (62%) w ogóle nie korzysta z produktów finansowych związanych z gromadzeniem i pomnażaniem pieniędzy takich jak lokaty bankowe czy inwestycje giełdowe. Jednocześnie bardzo wielu z nich jest nastawionych sceptycznie wobec oferujących je firm.
Odsetek osób korzystających z produktów finansowych związanych z lokowaniem pieniędzy wzrasta wraz z wykształceniem. Wśród absolwentów wyższych uczelni tylko 37% osób nie korzystało w ciągu ostatnich 2 lat z żadnej formy gromadzenia oszczędności i inwestowania. Możliwości lokowania pieniędzy rosną też wraz ze wzrostem zarobków. Z lokat, inwestycji czy kont oszczędnościowych najchętniej oszczędzają mieszkańcy największych ośrodków miejskich, osoby zajmujące kierownicze stanowiska.

?Promocja konkretnych produktów to nie wszystko. Instytucje finansowe powinny budować potrzeby związane z ich wykorzystaniem” – komentuje Iwona Kubicz z On Board PR.

„Wyniki badania potwierdzają z jednej strony olbrzymi potencjał ?do zagospodarowania’ dla instytucji finansowych, z drugiej ogrom pracy edukacyjnej jaka stoi przed uczestnikami rynku” – dodaje Michał Wojciechowski, doradca Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ – ?Banki, fundusze czy firmy inwestycyjne powinny zadać sobie pytanie, czy lepiej wydawać ogromne pieniądze na marketing swoich produktów, żeby pozyskać klientów konkurencji, czy raczej pracować nad poszerzeniem rynku”.

Jedną z wielu barier rozwoju rynku produktów finansowych związanych z lokowaniem pieniędzy jest bardzo niski poziom zaufania do oferujących je instytucji. Z badań On Board PR i PBS DGA wynika, że tyko ok.16% dorosłych mieszkańców Polski jest zdania, że reklamy bankowych i podobnych produktów są zawsze rzetelne i nie wprowadzają w błąd odbiorców. Pozostali mają w tym względzie wiele wątpliwości. Szczególnie sceptyczni wobec obietnic banków i inwestycyjnych funduszy są ci, którzy najczęściej korzystają z ich usług – osoby z wyższym wykształceniem, dobrze zarabiające, mieszkańcy największych miast.

?Brak zaufania jest wynikiem przesady, którą często posługiwała się reklama” – komentuje Iwona Kubicz z On Board PR – ?Odbudowa wiarygodności jest komunikacyjnym wyzwaniem dla całej branży, bo jej brak uderza także w tych, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia”

Raport ?Wizerunek produktów inwestycyjnych” pokazuje też, że w skali całej dorosłej populacji, Polacy nie mają poczucia, że w istotny sposób dotknął ich kryzys finansowy. Wśród dorosłych Polaków zaledwie 22% deklaruje że ma poczucie, że kryzys ma wpływ na ich sytuację. Nastroje są znacznie gorsze wśród osób, które korzystają z produktów inwestycyjnych. Aż 52% osób, które inwestowały w fundusze inwestycyjne deklaruje, że odczuło kryzys.

?Mocniej skutki kryzysu odczuwają oczywiście ci, którzy korzystali z produktów finansowych zależnych od kondycji rynku” – komentuje Tomasz Dziedzic z PBS DGA – ?Odsetek osób odczuwających kryzys jest prawie 2-krotnie wyższy wśród osób inwestujących na rynku finansowym niż wśród ogółu dorosłych Polaków”

Raport ?Wizerunek produktów inwestycyjnych” jest następnym z serii opracowań dla środowiska biznesu przygotowywanych przez On Board PR we współpracy z PBS DGA. Tym razem tematem są postawy Polaków wobec różnych form lokowania pieniędzy. Ideą projektu jest analiza otoczenia komunikacyjnego i pomoc przedsiębiorcom różnych branż w planowaniu działań komunikacyjnych. Dokument jest opracowywany w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone w dniach 7-9 listopada 2008 roku przez PBS DGA na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 1023-osobowej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski. Raport będzie bezpłatnie udostępniony na stronie www.onboard.pl.

On Board Public Relations (www.onboard.pl). Firma świadczy usługi w dziedzinie doradztwa public relations. Zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu przychodów spośród 200 największych firm PR świata (wg rankingu The Holmes Report 2006). Wspólnie z firmami PR z kilkudziesięciu krajów tworzy międzynarodową sieć ECCO Network – jedną z największych sieci firm PR na świecie. Od 2007 roku posiada własne biuro w Kijowie na Ukrainie. On Board PR jest członkiem Związku Firm Public Relations, partnerem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem wielu nagród w międzynarodowych i polskich konkursach (IPRA GWA, Magellan, Złote Spinacze). Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie komunikacji oferując strategiczne doradztwo m.in. w obszarach: Brand Public Relations, Corporate & Financial Communications, Investor Relations, Crisis Management.

PBS DGA (www.pbsdga.pl) jest jedną z najstarszych na polskim rynku agencji badawczych. Założona w 1990 roku, dynamicznie rozwijała się niemal od zera do dużej firmy badawczej zatrudniającej obecnie 79 pracowników, w tym 33 konsultantów-badaczy. PBS DGA świadczy usługi w zakresie całego spektrum badań ilościowych i jakościowych, pracując zarówno dla klientów z sektora przedsiębiorstw, jak i usług publicznych.

ECCO International Communications Network

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.