Powstała Point Group Rzeczpospolita sp. z o.o. – Portal PR - 24PR
Powstała Point Group Rzeczpospolita sp. z o.o.

05.12.2008 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: infopr

Point Group Rzeczpospolita sp. z o.o., spółka zależna Platformy Mediowej Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)), została dziś zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zadaniem spółki jest przygotowanie transakcji nabycia udziałów w spółce PW Rzeczpospolita, która posiada m.in. 49% udziałów spółki Presspublica, wydawcy dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”. PMPG jest również w trakcie rozmów mających na celu wybór partnerów transakcji i doradcy korporacyjnego. Dziś Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało zaproszenie do rokowań na nabycie akcji Spółki Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” S.A. Do zarządu Point Group Rzeczpospolita weszli Piotr Misiło jako prezes Zarządu oraz Cezary Nowosad jako wiceprezes. W Radzie Nadzorczej nowej spółki zasiadają: Michał M. Lisiecki, Tomasz Sadowski oraz Piotr Surmacki.

 

Zadaniem władz Point Group Rzeczpospolita będzie przygotowanie oferty PMPG SA zakupu udziałów w spółce Presspublica. Piotr Misiło od stycznia 2004 roku jest dyrektorem zarządzającym ds. organizacyjnych Platformy Mediowej Point Group SA oraz prezesem zarządu drukarni GEMTEXT sp. z o.o. Cezary Nowosad jest prezesem zarządu IPO Doradztwo Strategiczne sp. z o.o., członkiem Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A. i ekspertem Business Centre Club ds. rynku kapitałowego. 23 października 2008 r. zarząd PMPG SA zdecydował o utworzeniu spółki celowej Point Group Rzeczpospolita. Jednocześnie PMPG ponowiła list do Ministerstwa Skarbu Państwa, w którym potwierdziła zainteresowanie nabyciem udziałów w spółce PW Rzeczpospolita deklarowane już pod koniec 2007 roku. Przygotowanie finansowania transakcji będzie przedmiotem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Platformy Mediowej Point zaplanowanego na 15 grudnia 2008 r. Właścicielem 49 proc. udziałów spółki Presspublica – wydawcy „Rzeczpospolitej”, „Gazety Giełdy Parkiet” oraz „Życia Warszawy” – jest należące w 100 proc. do Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita. 51 proc. udziałów w spółce należy do brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Mecom (LSE: MEC). Wydawanie opiniotwórczego medium jest jednym z elementów strategii Platformy Mediowej Point Group.

Źródło: PMPG

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.