Kryzys nie taki straszny – Portal PR - 24PR
Kryzys nie taki straszny

20.01.2009 Kategoria: Systemy IT. Autor: infopr

Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Sybase Polska wskazują, że światowy kryzys gospodarczy będzie miał ograniczony wpływ na inwestycje w IT w 2009 roku – 66% respondentów uważa, że nie wpłynie on na planowane inwestycje. Firmy mają zamiar inwestować głównie w sprzęt IT i narzędzia programistyczne (16% ankietowanych) oraz rozwiązania mobilne i Business Intelligence (12%). Za największe bariery w rozwoju uważane są cały czas braki kadrowe (37% odpowiadających), problemem nie są za to środki finansowe (tylko 16% respondentów).

 
Badanie zostało przeprowadzone wśród 149 osób z grona partnerów i klientów firmy Sybase Polska w dniach 27 listopada – 15 grudnia 2008 r. Osoby biorące udział w ankiecie to w większości pracownicy dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 osób (53% respondentów), a także małych firm poniżej 50 pracowników (35% ankietowanych). 12% odpowiadających pracuje w firmach zatrudniających od 50 do 500 pracowników. Osobami odpowiadającymi byli: CIO, programiści i osoby odpowiedzialne za rozwój IT w firmach.

Ekspertom odpowiedzialnym za informatykę w polskich firmach towarzyszy niepewność wynikająca z sygnałów kryzysowych dochodzących w ciągu ostatniego okresu. Pomimo to ponad 60% osób deklaruje, że kryzys nie wpłynie na poziom inwestycji w informatykę. Świadczy to o wysokim poziomie świadomości menedżerów, którzy traktują IT jako niezbędny element budowania przewagi konkurencyjnej w sytuacji zmian i konieczności adaptacji firmy do nowych warunków gry rynkowej – powiedział Grzegorz Walicki, Dyrektor Generalny Sybase Polska.

Czy kryzys finansowy wpłynie na inwestycje IT planowane w 2009 roku?

Zdaniem 2/3 badanych obecne zawirowania na rynku finansowym nie będą miały żadnego wpływu na planowane inwestycje w nadchodzącym roku. 30% ankietowanych uważa, że wpłyną negatywnie, natomiast 4% uważa, że przyczynią się do wzrostu inwestycji w IT. Wskazuje to na optymizm firm z branży nowych technologii, które w większości nie zmieniają swoich planów inwestycyjnych lub upatrują w rozwiązaniach IT szansę na wyjście z impasu obronną ręką.

W jakich obszarach IT planują Państwo inwestycje w 2009 roku?

Badania wskazują, że inwestycje w roku 2009 będą zdominowane przez narzędzia programistyczne i wydatki na sprzęt IT (w sumie 32% respondentów zadeklarowało chęć inwestycji w tych obszarach). Dużym zainteresowaniem będą cieszyły się również rozwiązania mobilne (12%) i BI (12%) oraz zarządzanie i integracja danych (11%). Inwestycje w sprzęt i narzędzia programistyczne od lat pozostają na podobnym poziomie. Duże zainteresowanie systemami klasy BI oraz do zarządzania danymi, spowodowane jest potrzebą szybkiej analizy danych, co prowadzi do budowania przewagi konkurencyjnej.

Jakie dostrzegają Państwo bariery w rozwoju IT w Pani/Pana firmie?

Główną przyczyną uniemożliwiającą rozwój IT w firmach według 37% respondentów są problemy kadrowe oraz brak świadomości kadry zarządzającej (21% odpowiadających). Brak odpowiednich rozwiązań IT stanowi przeszkodę dla 17% badanych a brak środków finansowych jest problemem tylko dla 16% ankietowanych. Barierą w rozwoju nie jest natomiast brak odpowiedniej infrastruktury IT – tylko 4% klientów i partnerów firmy narzeka na infrastrukturę. Z ankiety wynika, że mimo światowego kryzysu, firmy nadal borykają się z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Widmo kryzysu może doprowadzić do zwiększenia świadomości kadry zarządzającej w sprawach związanych z inwestycjami w rozwiązania IT. Szukając nowych form oszczędności, kadra zarządzająca może przychylnym okiem patrzeć na rozwiązania poprawiające efektywność przedsiębiorstwa.

ComPress S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.