Rosną nakłady na outsourcing obsługi korespondencji – Portal PR - 24PR
Rosną nakłady na outsourcing obsługi korespondencji

25.04.2009 Kategoria: Zarządzanie. Autor: infopr

Całkowita wartość rynku outsourcingu back-office i call center szacowana jest na około 1,3 mld zł, z czego segment druku i wysyłki jest wart blisko 520 mln zł.

Na skutek zwiększającej się liczby korespondencji masowej np. w postaci faktur i umów przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną, sektor ten będzie nadal wzrastać.

Kolejnym widocznym trendem sprzyjającym rozwojowi outsourcingu w tym segmencie jest rosnąca liczba druków marketingowych będąca wynikiem zwiększającej się popularności marketingu bezpośredniego.

Firmy wysyłające duże ilości materiałów reklamowych i promocyjnych czy prowadzące programy lojalnościowe bardzo często powierzają te zadania podmiotom zewnętrznym. Obserwujemy także zmiany w obrębie samego sektora druku i wysyłki. Outsourcerzy coraz częściej oferują kompleksowe usługi łączące w sobie obsługę korespondencji z contact center czyli wielokanałową obsługę komunikacji z klientem (sms, telefon, fax, chat, internet, tradycyjna poczta).

Branże, które najszybciej zwiększają liczbę przetwarzanych i wysyłanych dokumentów to: bankowość, telekomunikacja, ubezpieczenia czy energetyka. Z badań przeprowadzonych na zlecenie ArchiDoc przez IPSOS w październiku 2008 roku wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat widocznie zwiększyła się liczba firm zlecających na zewnątrz obsługę korespondencji. Aż 26%* firm podejmuje w tym zakresie współpracę w modelu outsourcingowym, natomiast w 2006 roku jedynie 17%* badanych decydowało się na takie rozwiązanie.

Możliwość zamiany kosztów stałych na koszty zmienne i optymalizacji procesów back-office, skłaniają firmy do poszukiwania alternatywnych metod realizacji takich działań i przekazania ich firmom outsourcingowym. Współpraca z partnerem zewnętrznym, oprócz korzyści finansowych, pozwala efektywniej realizować kluczowe zadania, umożliwia usystematyzowanie obiegu informacji oraz sprawne przekazywanie wszelkiej dokumentacji pomiędzy rozproszonymi oddziałami.

Liczne korzyści z outsourcingu obsługi korespondencji sprzyjają coraz szybszemu rozwojowi branży, a także rozszerzaniu już istniejących kontraktów. Potwierdzają to badania rynku, z których wynika, że 26%* firm zamierza w ciągu najbliższych 2 lat zwiększyć nakłady na obsługę korespondencji przez firmy zewnętrzne.

*Badanie zostało zrealizowane metodą CATI i CAWI w październiku 2008 roku na próbie 204 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub generujących ponad 100 milionów przychodów rocznie. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS na zlecenie firmy ArchiDoc.

Piotr Cholewa
Prezes Zarządu
ArchiDoc

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.