CenterNet rozpocznie działalność z PTC – Portal PR - 24PR
CenterNet rozpocznie działalność z PTC

06.05.2009 Kategoria: Telekomunikacja. Autor: infopr

Na drodze do wypełnienia przez CenterNet, spółkę zależną od NFI Midas, zobowiązań wobec Urzędu Komunikacji Elektronicznej, spółka podpisała umowę z nowym partnerem telekomunikacyjnym. Została nim Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci ERA. Umowa w sprawie świadczenia usług roamingu krajowego została zawarta 6 maja 2009 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania. Dokument określa szczegóły techniczne oraz gwarantuje uruchomienie usług telekomunikacyjnych CenterNet S.A. do 31 maja 2009.
Umowa z PTC dotyczy współpracy i rozliczeń z tytułu korzystania z sieci PTC. Na jej podstawie CenterNet uruchomi swoje usługi komercyjne we współpracy z PTC. Dzięki podpisanej umowie CenterNet będzie mógł oferować klientom, w oparciu o infrastrukturę PTC, usługi telekomunikacyjne w miejscach, w których nie dysponuje własną siecią.

CenterNet S.A., spółka zależna NFI Midas, 6 maja rozwiązał Umowę o roamingu krajowym z PTK Centertel Sp. z o.o. gdyż do dziś strony nie uzgodniły terminu uruchomienia, pozwalającego na dotrzymanie zobowiązań CenterNet wobec Prezesa UKE – Ze względu na przedłużający się w czasie proces uzgodnienia przez strony daty startu komercyjnego usług telekomunikacyjnych, uniemożliwiający dotrzymanie zobowiązań CenterNet wynikających z decyzji Prezesa UKE o przyznanie częstotliwości, NFI Midas powołując zespół ekspertów zdecydował się na znalezienie dla CenterNet alternatywnego rozwiązania – mówi Jacek Felczykowski prezes NFI Midas

Podstawą jest dla nas wywiązanie się ze zobowiązań terminowych wobec UKE oraz zaoferowanie klientowi ostatecznemu jak najlepszej oferty. Nasz nowy partner gwarantuje nam, że oba ważne dla nas cele zostaną zrealizowane – mówi Grzegorz Tomczyk Wiceprezes Zarządu CenterNet S.A.

CenterNet S.A.
ul. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa,

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.