Fundacja Grupy TP staje się Fundacją Orange i wprowadza innowacyjny program grantowy – Portal PR - 24PR
Fundacja Grupy TP staje się Fundacją Orange i wprowadza innowacyjny program grantowy

12.05.2009 Kategoria: CSR. Autor: infopr

Fundacja Grupy TP rozpoczyna swoją działalność pod nazwą Fundacja Orange i uruchamia nowy program grantowy „Akademia Orange”. Ma on umożliwić dzieciom  i młodzieży, zwłaszcza narażonej na wykluczenie społeczne, osobisty i twórczy dialog z kulturą. W ramach programu, wspierane będą m.in. multimedialne projekty przybliżające kulturę dzieciom i młodzieży, nowatorskie projekty kulturalno – animacyjne czy szkolenia dla pedagogów i animatorów kultury, promujące nowoczesną edukację.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu, zwłaszcza teraz, w trudniejszej sytuacji gospodarczej, nabiera szczególnego znaczenia. Poprzez wejście fundacji do globalnej rodziny Orange, zyskujemy nowe możliwości – wsparcie i doświadczenie innych krajów. Wiele też wnosimy – nasze programy społeczne i edukacyjne przynoszą wymierne efekty i są podawane jako przykłady dobrych praktyk. Będziemy je kontynuować, a także szukać nowych pól aktywności, czego dowodem jest Akademia Orange – powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.
– Fundacja Orange, przez ponad trzy lata swojej działalności pod nazwą Fundacja Grupy TP aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego. Jako Fundacja Orange dalej będziemy dążyć do tego, aby wprowadzać pozytywne zmiany w życie naszych beneficjentów. Otwarcie nowego rozdziału w historii Fundacji to znakomity moment by podziękować tym wszystkim, którzy przez te trzy lata byli z nami: naszym partnerom, honorowym patronom i wolontariuszom Grupy TP oraz zachęcić ich do dalszego współdziałania – powiedziała Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange.

Ogólnopolski program grantowy „Akademia Orange” ma promować innowacyjne  i kreatywne działania innych organizacji pozarządowych, teatrów, bibliotek, muzeów, etc. chcących nowoczesnymi metodami wspierać uczestnictwo w kulturze osób wykluczonych – ze względu na niepełnosprawność, miejsce zamieszkania czy sytuację materialną.
Granty w wysokości do 50 tys. złotych będą przyznawane przez komisję konkursową, w której pracach wezmą udział uznane autorytety świata kultury, sztuki i nowych technologii. Pierwsza edycja programu planowana jest na wrzesień tego roku.
Jak pokazują wyniki sondy przeprowadzonej na portalu Wirtualna Polska, jedną z ważnych barier uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jest utrudniony dostęp do instytucji kulturalnych. Ponad połowa ankietowanych internautów uważa, że Internet nie jest wystarczająco wykorzystywany przez instytucje takie jak muzea, domy kultury czy teatry, a aż 94% jest zdania, że Internet może pomóc w upowszechnieniu dostępu do kultury dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.*

Z kolei wszyscy uczestnicy badań jakościowych, które na zlecenie Fundacji przeprowadziła firma badawcza PBS DGA, wyrażali niezadowolenie z tego, co szkoła oferuje uczniom w dziedzinie kultury. W opinii uczestników badania kultura i Internet coraz mocniej się wzajemnie przenikają na wielu płaszczyznach. **

W maju 2009 Fundacja Grupy TP przekształciła się w Fundację Orange. Tym samym Polska dołącza do tych krajów, w których działania pro-publico bono są realizowane pod marką Orange – tak jest m.in. we Francji, Hiszpanii, Rumunii czy Słowacji. Fundacja Orange w Polsce zachowa swój lokalny charakter i będzie realizować wszystkie dotychczasowe programy, takie jak Telefon do Mamy, Edukacja z Internetem TP, Dźwięki Marzeń czy Szkoła bez Przemocy. W każdym z krajów, w którym działają Fundacje Orange, działania są dostosowane do lokalnych potrzeb i problemów społecznych, chociaż łączą je wspólne obszary zaangażowania: edukacja, zdrowie
i pomoc osobom niepełnosprawnym, kultura i sztuka.

Zmiana otwiera przed polską Fundacją możliwości bardziej intensywnej wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów z siostrzanymi fundacjami Grupy FT -Orange. Francuska Fundacja Orange przekazała właśnie 20 tys. euro na rzecz charytatywnego rajdu rowerowego, którego celem jest pomoc osobom z autyzmem. Impreza, odbywająca się w Warszawie już po raz trzeci, była wcześniej organizowana przy wsparciu Fundacji Grupy TP.

* Źródło: WP, kwiecień / maj 2009, N=1329
** Źródło: Badania jakościowe przeprowadzone przez PBS DGA na zlecenie Fundacji Orange – maj 2009

Joanna Tomiak-Kołtonik
Fundacja Orange

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.