Infrastruktura teletechniczna dla Gminy Bodzanów – Portal PR - 24PR
Infrastruktura teletechniczna dla Gminy Bodzanów

23.05.2009 Kategoria: Technologie, Telekomunikacja. Autor: Anna Skiba

Na potrzeby Gminy Bodzanów Netiona – Cyberbajt wybudowała 11 kilometrów kanalizacji teletechnicznej z wbudowanym światłowodem, 2 wieże telekomunikacyjne, kontener teletechniczny wraz z systemem zasilania awaryjnego. Wdrożenie to przyczyniło sie do aktywizowania terenów gminy pod przyszłe inwestycje telekomunikacyjne.

Potrzeba Inwestora: Infrastruktura telekomunikacyjna na terenie Gminy

Gmina Bodzanów jest prężnie działającą jednostka samorządową, nastawioną na rozwój i nowe inwestycje. Jednym z elementów aktywizacji gospodarczej terenów gminy jest projekt Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Reczynie (SSE Reczyn). Stworzenie dogodnych warunków dla przyszłych inwestorów wymagało wdrożenia odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby SSE.

Postanowiliśmy w ramach inwestycji gminy wybudować przyłącze telekomunikacyjne do projektowanej SSE Reczyn oraz uzbroić teren samej strefy. Jednocześnie tak określiliśmy warunki zaprojektowania przyłącza telekomunikacyjnego aby przyszłości móc go wykorzystać na potrzeby dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy” – powiedział Jarosław Dorobek – Wójt Gminy Bodzanów.

Budowa sieci telekumunikacyjnej – Światłowód:

Realizacji zadania podjęło się konsorcjum w skład którego weszły firmy: Cyberbajt jako lider konsorcjum oraz Linetel Media. Celem konsorcjum było zaprojektowanie i budowa przyłącza telekomunikacyjnego (sieć światłowodowa) z budynku gminy w Bodzanowie do projektowanej SSE Reczyn wraz z dostarczeniem niezbędnej infrastruktury teletechnicznej. Wybór światłowodu jako technologii przesyłu sygnału uwarunkowany był licznymi zalet, jakie posiada to medium transmisyjne m.in. odporność na zakłócenia i podsłuch oraz niezawodność, . Światłowód oferuje również transmisję danych, dźwięku i obrazu na duże odległości bez obniżenia jakości sygnału.

Trasa przyłącza została tak zaprojektowana, aby biegła przez teren okolicznych miejscowości. Na całej trasie wykonano 3 otworową kanalizację teletechniczną. Dodatkowo, w obszarach gęsto zaludnionych, kanalizacja została wyposażona w czwarty otwór teletechniczny przeznaczony na potrzeby lokalnego dostępu do Internetu. Taki przebieg i budowa kanalizacji teletechnicznej zapewnia odpowiednią nadmiarowość i pozwoli na elastyczne wykorzystanie powstałej infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłości. Jednocześnie umożliwi bezpośrednie podłączenie kabla światłowodowego do każdego gospodarstwa domowego wzdłuż trasy przyłącza.

Oprócz przyłącza telekomunikacyjnego wybudowano również 2 wieże telekomunikacyjne (o wysokości 25 i 20 metrów) przystosowane do montażu urządzeń radiowych . Wieże zlokalizowano w takich miejscach, aby umożliwić wdrożenie radiowego łącza zapasowego dla światłowodu. W przypadku uszkodzenia kanalizacji teletechnicznej i kabla światłowodowego, łącze radiowe zagwarantuje  ciągłą pracę systemu bez jakiejskolwiek przerwy w działaniu.

Jednocześnie wieże telekomunikacyjne pozwalają na pokrycie terenu gminy zasięgiem sieci bezprzewodowej. Umożliwi to dostarczenie radiowego dostęp do Internetu dla większości mieszkańców  gminy. Teren, na którym zbudowano wieże został tak zagospodarowany aby umożliwić łatwą rozbudowę.

Na granicy projektowanej SSE Reczyn wybudowano kontener teletechniczny. Kontener został przygotowany do pełnienia roli punktu dystrybucyjnego, do którego zostanie podłączona większość obiektów na terenie projektowanej SSE Reczyn. Wszystkie punkty zostały wyposażone w profesjonalne systemy zasilania awaryjnego. Instalacje elektryczne chronione są za pomocą zasilaczy awaryjnych (o mocy 20kVA).

Dodatkowo wszystkie punkty zaopatrzone są w agregaty prądotwórcze (o mocy 45kVA), które zapewniają zasilanie w przypadku dłuższego braku zasilania w sieci energetycznej. Cała infrastruktura teletechniczna wyposażona została w system nadzoru monitorujący pracę urządzeń oraz system kontroli dostępu gwarantujący fizyczne bezpieczeństwo i ochronę przed wandalami.

Rezultat wdrożenia w gminie Bodzanów:

Wdrożony przez konsorcjum Cyberbajt i Linetel Media światłowód wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą teletechniczną zagwarantował projektowanej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Reczynie dostęp do mediów telekomunikacyjnych. Inwestor dysponuje aktualnie własną infrastrukturą, która pozwala mu na elastyczne świadczenie usług telekomunikacyjnych zarówno firmom na terenie przyszłej SSE jak i mieszkańcom gminy.

Wybudowana infrastruktura teletechniczna pozwoli w przyszłości na łatwą, szybką i tanią dalszą informatyzację gminy Bodzanów. Wykonane przez gminę inwestycje podniosły atrakcyjność gospodarczą gminy stwarzając przyjazne warunki dla inwestorów. Liczymy, że będzie to miało istotny wpływ na wzrost liczby miejsc pracy.” – powiedział Jarosław Dorobek.

Inwestor – Gmina Bodzanów

Gmina wiejska położona w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatu płockiego. Cały region charakteryzuje duża atrakcyjność inwestycyjna ze względu na dobry stan środowiska, atrakcyjne położenie w pobliżu Płocka i dogodne powiązania komunikacyjne (droga krajowa nr 62 Warszawa-Włocławek). Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe i pomniki przyrody objęte ochroną konserwatora. Gmina Bodzanów to obszar o wyjątkowo atrakcyjnych walorach turystycznych. Występują tu liczne krajobrazy nadwiślańskie, pomniki przyrody, miejsca pamięci narodowej, różnorodne drzewostany leśne, grodziska średniowieczne. Część gminy położona jest na terenie Nadwiślańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.

Anna Skiba
www.netiona.pl – Projekty i wdrożenia sieci WiFi i WiMAX,
www.cyberbajt.pl – Dostawa i dystrubucja urządzeń bezprzewodowych,
www.gdzienet.pl – Bezpłatna mapa zasięgu sieci radiowych,
www.optobridge.pl – Łącze laserowe OptoBridge

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.