Konkurs dla dziennikarzy piszących o zdrowiu i prawach pacjentów – Portal PR - 24PR
Konkurs dla dziennikarzy piszących o zdrowiu i prawach pacjentów

20.05.2009 Kategoria: Konkursy. Autor: infopr

Do 15 czerwca można jeszcze zgłosić się do ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu dla dziennikarzy piszących o zdrowiu i prawach pacjentów.

– Termin zgłoszeń upływa 15 czerwca 2009 r.
– Każdy kandydat może zgłosić maksymalnie 3 artykuły. Do konkursu można zgłaszać artykuły, które zostały opublikowane pojedynczo lub w ramach serii artykułów.
– Długość artykułu musi wynosić co najmniej 3 800 znaków (ze spacjami).

Laureat nagrody głównej na szczeblu europejskim oraz zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody o wartości: 5000 EUR, 3000 EUR i 2000 EUR.

Konkurs jest częścią kampanii „Europa dla pacjentów”, zapoczątkowanej we wrześniu 2008 roku przez unijną komisarz ds. zdrowia Androullę Vassiliou i promującej 10 inicjatyw ustawodawczych KE, które mają zapewnić wszystkim Europejczykom lepszą opiekę zdrowotną. Dotyczą one praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, bezpieczeństwa pacjentów, chorób rzadkich, dawstwa i przeszczepu organów, raka, pracowników sektora opieki zdrowotnej, szczepienia przeciwko grypie i szczepień w dzieciństwie, zdrowia psychicznego oraz stosowania antybiotyków.

Nagroda będzie przyznana dziennikarzom, którzy przyczyniają się do wyjaśniania obywatelom tematów kampanii i w swoich materiałach uwzględniają opinie i oczekiwania pacjentów oraz pracowników sektora opieki zdrowotnej.

Jury nagrodzi wyróżniające się artykuły, opublikowane w prasie lub w Internecie w okresie od 2 lipca 2008 r. do 15 czerwca 2009 r. w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo tutaj:
http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/prize/index_pl.htm

European Commission
Representation in Poland
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw
Tel: +48 22 556 89 52

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.