Łącze optyczne dla Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – Portal PR - 24PR
Łącze optyczne dla Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

23.05.2009 Kategoria: Systemy IT, Technologie, Telekomunikacja. Autor: Anna Skiba

Inżynierowie Netiony – Cyberbajt wdrożyli na potrzeby Sądu Apelacujnego we Wrocławiu bezprzewodowe łącze optyczne o przepustowości 100 Mb/s wraz z backupem radiowym w paśmie nielicrncjonowanym. System bezprzewodowy został wdrożony w bardzo krótkim czasie 1 dnia.

Zapotrzebowanie Sądu – stabilne łącze bezprzewodowe

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potrzebował bezpiecznego i wydajnego rozwiązania, by połączyć swoje jednostki organizacyjne zlokalizowane na terenie miasta. Spowodowane to było stale rosnącą potrzebą usprawniania komunikacji wewnętrznej Sądu. W obydwu lokalizacjach istniała już infrastruktura kablowa , także kluczową kwestią było utworzenie mostu bezprzewodowego łączącego sieci LAN Sądu. Odległość pomiędzy lokalizacjami wynosiła około 300 metrów.

Bezpieczna transmisja

Z powodu wysokiej poufności przesyłanych danych Sąd potrzebował systemu, który uniemożliwiałby jakąkolwiek inwigilację transmitowanych informacji. Rozwiązanie powinno uniemożliwiać wszelkie próby podsłuchiwania czy modyfikacji danych. Dla Inwestora kwestia bezpieczeństwa oraz niezawodności i bezawaryjności systemu była niezmiernie istotna.

Parametry transmisji

Kolejnym istotnym zagadnieniem była wymagana duża przepustowość. Inwestor planował do jednej z lokalizacji dostarczyć dostęp do Internetu drogą bezprzewodową oraz zapewnić prawidłową pracę specjalistycznych aplikacji, z których korzysta. Na potrzeby ich prawidłowego funkcjonowania Inwestor wymagał przepustowości rzędu 100Mb/s. Od rozwiązania Inwestor oczekiwał także bardzo małych opóźnień w przesyłaniu pakietów, by zagwarantować odpowiednią szybkość pracy oprogramowania.

Ważnym elementem wdrożenia systemu na potrzeby Sądu był krótki czas realizacji i co za tym idzie nieskomplikowana jego instalacja. Na dachach budynków przeznaczonych do montażu urządzeń nie było sieci elektrycznej, także ważnym wymaganiem odnośnie sieci bezprzewodowej była możliwość zasilania urządzeń w technologii Power over Ethernet.

Wybór technologii – łącze optyczne i backup radiowy

Netiona, mając na uwadze specyficzne wymagania Inwestora, zaoferowała rozwiązanie oparte na bezprzewodowym łączu optycznym wraz z zapasowym łączem radiowym w paśmie nielicencjonowanym. System o takiej specyfice jest w stanie sprostać nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności systemu. Ponadto wykorzystanie łącza optycznego i radiolinii w paśmie nielicenjonowanym znacząco wpłynęło na czas wdrożenia. Uniknięto tym sposobem długiego (trwającego nawet do kilku miesięcy) procesu rezerwacji częstotliwości oraz wyeliminowało koszty związane z opłatą za częstotliwość licencjonowaną.

Łącze laserowe – optolinia

Urządzenia laserowe LightPointe FlightLite 100 zaproponowane przez Netiona gwarantują przepustowość rzędu 100Mb/s, czego wyraźnie wymagał Inwestor. Transmisja cyfrowa przy pomocy skupionej wiązki lasera jest w zasadzie niemożliwa do podsłuchania, co jest kluczową kwestią dla Sądu. Nadajnik optyczny należy do klasy 1M urządzeń laserowych, co gwarantuje, że to rozwiązanie jest bezpieczne dla ludzkiego oka. Znacząco podnosi to poziom bezpieczeństwa instalacji i późniejszej eksploatacji urządzeń.

Urządzenia optyczne są w pełni odporne na zmianę warunków pogodowych. Są wyposażone w ogrzewanie przedniej szyby, co eliminuje osadzanie się pary wodnej, rosy i śniegu. Głowice laserowe i moc laserów została dobrana w taki sposób, aby zapewnić niezbędny zapas mocy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, długotrwałe opady śnieg, gęsta mgła).

Radiolinia w paśmie nielicencjonowanym

W sytuacji uszkodzenia łącza optycznego ruch pakietów jest automatycznie przekierowywany na zapasowe łącze radiowe. Jako łącze zapasowe zastosowano radiolinię pracującą w nielicencjonowanym paśmie 5 GHz .  Zbudowano ją za pomocą urządzeń Proxim Tsunami Quickbridge.11a. Urządzenia te oferują rzeczywistą transmisję na poziomie ponad 20 Mb/s half-duplex. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w urządzeniach protokołu WORP pozwalającego na  efektywną transmisję.

Tsunami Quickbridge.11a to urządzenia w pełni odporne na negatywny wpływ warunków atmosferycznych. Wykorzystane w urządzeniach ogniwo Peltiera w sposób aktywny odprowadza nadwyżki ciepła, natomiast w przypadku niskich temperatur urządzenie jest podgrzewane. Bezpieczeństwo to kolejny atut tych urządzeń. Tsunami obsługuje między innymi szyfrowanie AES uznawane za jedno z najbezpieczniejszych, które jest praktycznie niemożliwe do złamania.

Rezultat wdrożenia

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu otrzymał bardzo funkcjonalny, bezpieczny i wydajny system bezprzewodowy , który znacząco usprawnił komunikację wewnętrzną Inwestora. Utworzenie mostu bezprzewodowego zapewniło Sądowi bezproblemową łączność ze swoją jednostką organizacyjną oraz możliwość szybkiej wymiany informacji pomiędzy obiema lokalizacjami. Łącze optyczne wdrożone wraz z zapasowym łączem radiowym pozwoliło zagwarantować Inwestorowi, że zainstalowany system będzie działał bezawaryjnie.

Netiona dołożyła wszelkich starań, by zaoferowany przez nią system bezprzewodowy w pełni zaspokajał wumagania Inwestora. Uzyskana dzięki urządzeniom optycznym przepustowość zagwarantowała bezproblemową komunikację bez potencjalnego zagrożenia związanego z przechwyceniem bądź podsłuchaniem informacji. Wdrożone przez Netionę rozwiązanie pozwoliło na optymalne wykorzysywanie wszystkich zalet specjalistycznego oprogramowania, jakim dysponuje Sąd.

Inżynierowie Netiony kierując się oczekiwaniami Inwestora wdrożyli optolinię oraz radiolinię w niezwykle krótkim czasie 1 dnia. Było to osiągalne dzięki bardzo dużemu doświadczeniu Inżynierów Netiony w tego typu instalacjach. Odpowiedni dobór urządzeń zasilanych w technologii PoE umożliwił również znaczne obniżenie kosztów wdrożenia dzięki uniknięciu kosztów związanych z przygotowaniem projektu instalacji elektrycznej.

Inwestor: Sąd Apelacyjny Wrocław

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Obejmuje on swym zakresem działania obszary właściwości Sądów Okręgowych w:

  • Jeleniej Górze
  • Legnicy
  • Opolu
  • Świdnicy
  • we Wrocławiu

Anna Skiba
www.netiona.pl – Projekty i wdrożenia sieci WLAN, LAN i WiMAX
www.cyberbajt.pl – Dostawa i dystrubucja urządzeń WiFi,
www.gdzienet.pl – Bezpłatna mapa zasięgu sieci bezprzewodowych,
www.optobridge.pl – Łącze laserowe OptoBridge

Podobne wpisy:

Tagi: , , , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.