Program Wspierania Przedsiębiorczości Studentów – Portal PR - 24PR
Program Wspierania Przedsiębiorczości Studentów

07.05.2009 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: infopr

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to miejsce pierwszej odsłony Programu Wspierania Przedsiębiorczości Studentów, zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej. Ideą programu jest pomoc młodym ludziom, dopiero zdobywającym wiedzę i doświadczenia, w poznaniu własnych możliwości, jak również w uzyskaniu solidnych podstaw do rozpoczęcia aktywnej działalności w biznesie. Istota Programu wyraża się w haśle „Przyszłość w Twoich rękach”.

Program Wspierania Przedsiębiorczości Studentów skierowany jest do ludzi młodych, otwartych na świat, wykazujących odwagę, by podejmować ryzyko i samodzielnie kształtować swą przyszłość zawodową. Prócz edukacyjnego wsparcia aktywności gospodarczej studentów, celem programu jest promowanie mikroprzedsiębiorczości, czyli działalności gospodarczej prowadzonej przez małe, najczęściej jednoosobowe firmy. W polskich realiach potencjał tego sektora, generującego istotną część dochodów w wielu rejonach Europy i w USA – nadal pozostaje niewykorzystany.

Poznań na start
W Poznaniu działania odbywają się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. dra hab. Mariana Gorynii, przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Rozwoju i Stymulowania Przedsiębiorczości „Target”.

W ramach Programu 5 maja wykład pod tytułem „Nie mam gotówki. Otwieram sklep. Studium systemów e-business dla mikroprzedsiębiorców” wygłosi Marek Sodolski – dyrektor naczelny Amway Polska. Uzupełnieniem wykładu będzie szkolenie pod tytułem „Indywidualność i charyzma przedsiębiorcy. Warsztat umiejętności” Wykład i szkolenie odbędą się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w gmachu głównym UEP przy al. Niepodległości 10, sala 111 A. Wykład rozpocznie się o godzinie 16.00.

Bariery
Prowadzenie działalności gospodarczej w polskich realiach jest narażone na wiele barier biurokratycznych. W ich pokonywaniu największym sprzymierzeńcem młodego przedsiębiorcy jest wiedza, jaką przez lata zdobyli ci, którym udało się osiągnąć dobrą pozycję zawodową. Program będzie zatem dotyczyć zarówno przepisów sterujących życiem gospodarczym, pułapek i trudności, jakie będą musieli pokonać adepci biznesu, jak i „miękkich” umiejętności zarządczych, interpersonalnych, komunikacyjnych czy też dyspozycji osobowościowych.

Inicjatywę wykształconych, dynamicznych, pełnych ambicji młodych ludzi – absolwentów bądź studentów – nierzadko hamuje brak doświadczenia biznesowego. Program Wspierania Przedsiębiorczości studentów pokaże doświadczenia konkretnych osób, które obecnie zarządzają dużymi korporacjami w kraju i za granicą. Przedstawi je wraz z drogą, jaka doprowadziła menedżerów do obecnej pozycji – poprzez ciężką pracę, walkę z przeciwnościami, pierwsze sukcesy i porażki, aż do spektakularnych sukcesów i spełnienia zawodowego.

„Przyszłość w Twoich rękach”
Hasło „Przyszłość w twoich rękach” jest wyrazem nowoczesnego, otwartego myślenia o społeczeństwie obywatelskim – aktywnym, odpowiedzialnym, pełnym inicjatyw i pozytywnej energii. Wyraża potrzebę podmiotowości – i osiągnięć dostrzegalnych w mikroskali konkretnego młodego przedsiębiorcy, istotnych jednak także w szerszym spojrzeniu. Mikroprzedsiębiorczość i aktywność gospodarcza młodego pokolenia dostarczają bowiem krajowej gospodarce zarówno „świeżej krwi” w postaci inspiracji i zastrzyku energii, jak i w efekcie wymiernych korzyści we wzroście PKB i powstaniu nowych miejsc pracy.

Pierwsza część programu – to szkolenie w formie wykładu jednego z dyrektorów zarządzających przedsiębiorstwami skupionymi w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej. Część druga – to warsztaty odbywające się pod okiem profesjonalnego trenera. Program prowadzony jest w kilku ośrodkach akademickich pod patronatem władz uczelnianych, we współpracy z organizacjami studenckimi. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA) grupującej krajowe stowarzyszenia z 24 państw europejskich

oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), w której jest ponad 50 stowarzyszeń krajowych. Należy także do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Główne cele PSSB to m. in.: promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów oraz upowszechnianie i stałe monitorowanie przestrzegania zasad „Kodeksu sprzedaży bezpośredniej”. Stowarzyszenie współpracuje z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju oraz organizuje coroczny konkurs dla studentów na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o sprzedaży bezpośredniej.

Marcin Lewandowski
Marketing & Communications Consultants

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.