Służba zdrowia może zaoszczędzić 100 mln zł rocznie – Portal PR - 24PR
Służba zdrowia może zaoszczędzić 100 mln zł rocznie

21.05.2009 Kategoria: Ekologia. Autor: infopr

W kwietniu br. rząd przyjął projekt ustawy o odpadach, która dopuszcza wykorzystanie alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów medycznych . Do tej pory Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie dopuszczał alternatywnych metod unieszkodliwiania. Nowelizowana ustawa ma dostosować nasze prawo do unijnych standardów. Dzięki zmianom w gospodarowaniu odpadami medycznymi, oszczędności służby zdrowia mogą sięgnąć kilkuset milionów złotych rocznie .
Wprowadzenie ustawy o odpadach w 2002 roku dopuszczającej metody alternatywne unieszkodliwiania odpadów, spowodowało gwałtowny spadek cen. Wtedy też wiele szpitali odeszło od przestarzałych technologii spalania i zainwestowało w tańsze i nowoczesne sterylizatory czy autoklawy. W toku prac nad nową ustawą w 2005 roku na posiedzeniu komisji ochrony środowiska wprowadzono zapis, który zakazał unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych w inny sposób niż spalanie w spalarniach odpadów. Nowe brzmienie tego artykułu wypaczyło sens oraz ideę propozycji rządowej. Z rynku gospodarki odpadami medycznymi zostały wyeliminowane wszystkie technologie dopuszczone do stosowania rozporządzeniem Ministra Zdrowia z grudnia 2002 roku.
Ponadto w ustawie z 2005 roku pojawił się zapis mówiący o tym, że unieszkodliwianie odpadów powinno odbyć się na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone. W rzeczywistości sankcjonowało to monopol spalarni w danym województwie, eliminując inne podmioty. Według Najwyższej Izby Kontroli takie regulacje doprowadziły do tego, że spośród 34 skontrolowanych szpitali, 1/3 przekazywała odpady poza województwo, natomiast 63 % spalarni przyjmowało odpady spoza województwa, co jest sprzeczne z ustawą .
Propozycja rządowa z kwietnia 2009 roku ma przywrócić zapisy, które dopuszczą metody alternatywne, a tym samym przyczynią się do oszczędności budżetowych i większej dbałości o środowisko. Popularne technologie spalania przyczyniają się do emisji dioksyn i furanów, czyli toksycznych związków emitowanych do atmosfery. Spalanie jest najdroższą z dostępnych opcji unieszkodliwiania odpadów, dodatkowo skrajnie nieprzyjazną dla środowiska. – Nowelizacja ustawy o odpadach medycznych w kształcie rządowym spowoduje wzrost podaży usług unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz zwiększy ilość instalacji do unieszkodliwiania bez wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Tym samym nie będzie potrzeby realizacji planu budowy wielu bardzo kosztownych spalarni, bardzo kontrowersyjnych społecznie, od których odchodzi się w USA i krajach UE. – uważa Bolesław Kulikowski, prezes Stowarzyszenia Bez Dioksyn, którego celem jest edukacja społeczna oraz działania na rzecz ponownego dopuszczenie alternatywnych metod unieszkodliwiania.

Alternatywnie czyli bezpiecznie
Alternatywne metody utylizacji odpadów medycznych to nowoczesne i w pełni bezpieczne procesy. Materiał otrzymany w ich wyniku jest jałowy i nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi czy środowiska. Ponadto produkt wyjściowy jest zmielony, a jego objętość zmniejszona do około 80%. Odpady medyczne po procesach alternatywnych nie zawierają żadnych bakterii czy wirusów chorobotwórczych. Te mikroorganizmy w używanych temperaturach giną w ciągu 30 do 90 sekund, a stosowane czasy procesu w urządzeniach nigdy nie są krótsze niż 25 minut. Każdy cykl jest kontrolowany i rejestrowany w zakresie dotrzymania tych istotnych dla skuteczności cyklu parametrów. Każda partia odpadów musi więc być skutecznie unieszkodliwiona. Dodatkowo, nie rzadziej niż raz na kwartał dokonuje się mikrobiologicznej kontroli skuteczności działania urządzenia. – Jak wynika z doświadczeń ok. 2% wszystkich potencjalnie zakaźnych odpadów zawiera tkanki, części ciała lub organów. Te 2% odpadów trafia zawsze bezpośrednio do spalenia z przyczyn etycznych, jak i formalnych. Dyskusja toczy się więc wokół pozostałych 98 %. Te odpady to przede wszystkim bandaże, opatrunki, rurki i pojemniki plastikowe, duże ilości pościeli jednorazowej, powszechnie używanych w służbie zdrowia jednorazowych ubrań i rękawic, czy sprzętu jednorazowego użytku wykonanego przeważnie z plastiku lub celulozy. – mówi Bolesław Kulikowski, prezes Stowarzyszenia Bez Dioksyn.

Ile w Polsce powstaje odpadów medycznych?
Według Ministerstwa Środowiska w Polsce w latach 2007 – 2010 ilość odpadów medycznych nie przekroczy 24 – 25 tys. ton rocznie. Zdaniem ekspertów dane te są mocno zaniżone. Według norm Światowej Organizacji Zdrowia ilość odpadów medycznych tzw. specjalnego traktowania w krajach rozwijających się wynosi około 3 kg/mieszkańca rocznie, a w krajach rozwiniętych – 6 kg/rocznie na każdego mieszkańca, więc według WHO w Polsce powstaje 114 – 228 tys. ton odpadów medycznych rocznie. Raport Najwyższej Izby kontroli wskazywał, że w latach 2003-2006 w skontrolowanych 34 spalarniach unieszkodliwiono 196,2 tys. ton odpadów.

Korzyści dla służby zdrowia
Średni koszt dobowego utrzymania pacjenta w Polsce to waha się od 5 do 15 zł. Statystycznie przy łóżku pacjenta powstaje ok. 1 kg odpadów medycznych na dobę. Jeśli odpady te będą unieszkodliwiane w sposób alternatywny, każde łóżko przyniesie średnio 1,50 – 2 zł oszczędności. Przy założeniu, że w Polsce jest około 190 000 łóżek, oszczędność może sięgnąć nawet 400 000 złotych dziennie, a zysk dla finansów służby zdrowia można szacować na poziomie co najmniej 100 mln złotych rocznie.
Tak duże rozbieżności w cenach unieszkodliwiania odpadów metodami alternatywnymi a spalarniami, wynika z kosztów budowy i eksploatacji urządzeń. Koszt budowy spalarni to 6-7 mln złotych, koszt spalenia odpadów to od 2,50 zł do nawet 6,50 zł za kilogram. Opłata z tytułu oddania na składowisko wysoko toksycznych żużli i popiołów
to około 650 zł za tonę. Dla przeciwwagi oszt unieszkodliwienia odpadów w sterylizatorze lub autoklawie to około 1,00 zł/kg, a takie urządzenia są nawet 10-krotnie tańsze.

ComPress S.A.

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.