Więcej „czystej” energii z PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra. – Portal PR - 24PR
Więcej „czystej” energii z PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra.

19.05.2009 Kategoria: Ekologia. Autor: infopr

W dniu 19 maja br. Spółka PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. podpisała
z Fabryką Kotłów RAFAKO S.A., umowę na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra.
Zawarty kontrakt zakłada, że instalacja zostanie oddana do eksploatacji na początku 2012 r.

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. zamierza wybudować w Elektrowni Dolna Odra Instalację Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6. Wykonawcą będzie Fabryka Kotłów RAFAKO SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montażu, uruchomieniu oraz przekazaniu do eksploatacji i optymalizacji Instalacji Odsiarczania Spalin dla dwóch kotłów typu OP-650 opalanych pyłem węgla kamiennego.
Instalacja będzie wykonana zgodnie ze standardami i przepisami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskie Technologia i zastosowane rozwiązania należeć będą do BAT (Best Available Techniques) opisanych w dokumencie referencyjnym BREF (Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants) odnoszącym się do dużych obiektów energetycznego spalania.
Wartość Kontraktu brutto wynosi: ok. 205,6 mln zł i ok. 25,46 mln euro.

Informacja o PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.:
W skład PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA wchodzą: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina oraz mieszczące się w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany i Elektrownia Szczecin.
Moc elektryczna osiągalna w PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. wynosi 1984 MW, a moc cieplna osiągalna 608 MW, liczba kotłów energetycznych – 17. W 2008 roku produkcja energii elektrycznej netto wyniosła 6,8 TWh, natomiast produkcja ciepła netto – 4.198,2 tys. GJ. Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie i obrót energią elektryczną oraz wytwarzanie ciepła.

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA należy do PGE Polskiej Grupy Energetycznej – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad około 56 TWh netto, co stanowi 36% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE zatrudnia 46,6 tys. pracowników. 100% akcji spółki należy do Skarbu Państwa.

Informacje o Fabryce Kotłów RAFAKO S.A.:
RAFAKO S.A. jest największym w kraju producentem kotłów parowych i wodnych dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz urządzeń ochrony środowiska. Firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw, wśród nich kotłów konwencjonalnych, na parametry nadkrytyczne, fluidalnych i rusztowych. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe dla bloków parowo-gazowych. RAFAKO S.A. projektuje i dostarcza „pod klucz” instalacje odsiarczania spalin wg różnych metod, w tym instalacje odsiarczania metodą mokrą wapienną. W dziedzinie ochrony środowiska proponujemy również rozwiązania w zakresie termicznej utylizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków. Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. jest czołowym producentem elementów kotłowych, w tym części ciśnieniowych, konstrukcji stalowych, kanałów powietrza i spalin, obrotowych podgrzewaczy powietrza. Jakość oferowanych produktów potwierdzają posiadane certyfikaty, wśród nich zintegrowane ISO-9001 i ISO-14001 a także zgodność z przepisami UDT, ASME, TRD, SVTI i innych krajów.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.