Bieszczady – Sieć bezprzewodowa w standardzie WiMAX – Portal PR - 24PR
Bieszczady – Sieć bezprzewodowa w standardzie WiMAX

02.06.2009 Kategoria: INTERNET, Technologie, Telekomunikacja. Autor: Anna Skiba

Netiona wdrożyła w Zagórzu sieć bezprzewodową w technologii WiMAX w oparciu o urządzenia firmy Axxcelera. Sieć WiMAX powstała w trudnych warunkach zróżnicowanego terenu bieszczadzkich gór.

Sieć bezprzewodowa w Zagórzu:

Inwestorem w tym przypadku był Zakład Usług Technicznych w Zagórzu. Świadczy on kompleksowe usługi na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Zagórz. W ramach swojej działalności ZUT posiadał już sieć bezprzewodową, za pomocą której oferował mieszkańcom usługę dostępu do Internetu. ZUT podjął decyzję o modernizacji swojej sieci radiowej oraz podniesieniu jakości świadczonych usług na potrzeby jednostek samorządu, szkół oraz mieszkańców Zagórza.

Pierwszym i zarazem najbardziej kluczowym problemem było różnorodnie ukształtowane terenu Gminy Zagórz. Piękno bieszczadzkich gór w przypadku budowy sieci bezprzewodowej nie było niestety walorem pożądanym. Bardzo duże zróżnicowanie poziomu terenu stawiało przed przyszłym projektantem oraz integratorem bardzo trudne zadanie. Sieć z założenia powinna objąć zasięgiem jak najbardziej rozległą powierzchnię Gminy, by udostępnić dostęp do Internetu dla jak największej liczy klientów.

Górzysty teren Gminy obligował przyszłego integratora do bardzo starannego i przemyślanego wyboru lokalizacji stacji bazowych, by osiągnąć zamierzony efekt stworzenia sieci ogólnodostępnej zarówno dla mieszkańców, uczniów w szkołach jak i dla urzędników. Wymagało to posiadania bardzo dużego doświadczenia w projektowaniu i budowie bezprzewodowych sieci dostępowych do Internetu.

Aspektem kluczowym dla ZUT Zagórz było wdrożenie sieci niezawodnej oraz wolnej od zakłóceń. Osiągnięcie tego celu możliwe było jedynie dzięki  zainwestowaniu w pasmo licencjonowane.

Technologia WiMAX:

Inżynierowie Netiony bardzo starannie przygotowali się do sporządzenia projektu a następnie wdrożenia sieci dla ZUT Zagórz. Pierwszym krokiem było wykonanie audytu sieci w paśmie nielicencjonowanym, jaką posiadał Inwestor. Wnikliwa analiza sieci pozwoliła uzyskać informacje dotyczące aktualnie posiadanych zasobów oraz opracować strategię rozbudowy sieci o kolejne stacje bazowe już w technologii WiMAX .

Analizator widma Rohde&Schwarz

Na potrzeby sieci bezprzewodowej w Zagórzu Netiona przeprowadziła szczegółowe planowanie radiowe w oparciu o nowoczesne narzędzia : specjalistyczne oprogramowanie do planowania radiowego oraz analizator widma Rohde&Schwarz FSH6. Dodatkowo, aby jeszcze rzetelniej zweryfikować wynik symulacji, przeprowadzono testy wykorzystując urządzenia WiMAX. Pozwoliło to na uzyskanie kompleksowych danych koniecznych do podjęcia dalszej pracy nad projektem.

Inżynierowie Netiony dokonali wizji lokalnej na miejscu powstania przyszłej sieci radiowej WiMAX . Miała ona na celu weryfikację wstępnie założonego modelu sieci oraz ewentualną zmianę zlokalizowania stacji bazowych.

Po przeprowadzeniu audytu sieci oraz planowania radiowego Netiona zaproponowała Inwestorowi wdrożenie sieci w oparciu o standard IEEE 802.16-2004, popularnie zwanym WiMAX w paśmie licencjonowanym 3,5 GHz. Bazując na doświadczeniu Inżynierów Netiony, ZUT Zagórz zaaprobował wybór właśnie takiej technologii do budowy sieci i zwrócił się do właściwych organów o rezerwację częstotliwości radiowej.

Po uzyskaniu decyzji o rezerwacji częstotliwości licencjonowanej rozpoczęły się przygotowania do wdrożenia sieci WiMAX. Inżynierowie Netiony, po zapoznaniu sie z oczekiwaniami odnośnie systemu,  zaproponowali rozwiązanie sprzętowe firmy Axxcelera .

Axxcelera ExcelMAX to wydajna i ekonomiczna platforma WiMAX, przeznaczona do pracy w częstotliwości od 3.3 GHz do 3.8 GHz. Może być stosowana w sieciach o rożnej skali zapewniając szerokopasmowy dostęp do Internetu i telefonii. Doskonale sprawdza się w zewnętrznych sieciach korporacyjnych oraz sieciach dostępowych do internetu.

ExcelMAX to system skalowalny i elastyczny: można go w dowolnym momencie rozbudować o nowe elementy – zwiększyć zasięg i/lub przepustowość systemu, co za tym idzie zaoferować szybszą transmisję i rozszerzyć wachlarz usług.

Stacje bazowe w systemie ExcelMAX AP tworzone są przez autonomiczne, zewnętrzne urządzenia zasilane w technologii Power over Ethernet 802.3af. AP zaopatrzone  są w złącza umożliwiające podłączenie anteny zewnętrznej.

Terminale klienckie tworzone są przez trzy rodzaje CPE:

 • FD CPE – pracujące w trybie FullFuplex
 • HD CPE – pracujące w trybie Half Duplex
 • Indoor CPE – wewnętrzne CPE pracujące w trybie Half Duplex.

CPE występują w wersjach ze zintegrowaną anteną i złączem do anteny zewnętrznej. Wersje zewnętrzne zasilane są w technologii Poe 802.3af. Warte podkreślenia jest, że ExcelMAX jest jednym z nielicznych, o ile nie jedynym systemem, który posiada CPE działające w trybie Full Duplex.

Rezultat wdrożenia sieci WiMAX Axxcelera:

Łatwa i szybka instalacja systemu bezprzewodowego ExcelMAX sprawiła, że system zaproponowany przez Netionę spotkał się z bardzo pozytywnym przejęciem ze strony Inwestora. Wszystkie wymagania odnośnie systemu zostały spełnione: sieć WiMAX wdrożona w Zagórzu jest odporna ma wszelkie zakłócenia dzięki pracy w częstotliwości licencjonowanej, skalowalna – łatwa do rozbudowy, bezpieczna i bardzo wydajna.

Sieć ZUTNet działa już z powodzeniem kilka lat i nadal powiększa się o kolejnych użytkowników. Wdrożenie sieci WiMAX poprzedzone wnikliwymi analizami zakończyło sie sukcesem.

Zakład Usług Technicznych Zagórz

Działalność Zakładu Usług Technicznych skupia się wokół świadczenia różnorodnych i kompleksowych usług na rzecz miasta i gminy Zagórz. W głównej sferze działalności ZUT leżą:

 • Świadczenie usług radiowego dostępu do Internetu
 • Skład opału
 • Transport i składowanie odpadów stałych
 • Serwis opon
 • Warsztat remontowy
 • Ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków w Kalnicy i Średnim Wielkim
 • Oczyszczalnia ścieków w Zagórzu
 • GPZ – obrót, przesył i dystrybucja energii elektrycznej
 • Uprawnienia w zakresie UDT (Urząd Dozoru Technicznego); Wykonywanie napraw i modernizacji oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego

Anna Skiba
www.netiona.pl – Projekty i wdrożenia sieci radiowych,
www.cyberbajt.pl – Dostawa i dystrubucja urządzeń WLAN,
www.gdzienet.pl – Bezpłatna mapa zasięgu sieci bezprzewodowych,
www.optobridge.pl – Link optyczny OptoBridge

Podobne wpisy:

Tagi: , ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.