Konieczne jest lepsze wykorzystanie energii z odpadów – Portal PR - 24PR
Konieczne jest lepsze wykorzystanie energii z odpadów

18.06.2009 Kategoria: Ekologia, konferencje. Autor: ipis

trosce_o_natureEnergia odnawialna – termiczne wykorzystanie odpadów w warunkach krajowych.

Konferencja poświęcona efektywnemu gospodarowaniu odpadami była okazją do wymiany poglądów i wypracowania stanowiska w sprawie koniecznych zmian w gospodarce odpadami w Polsce. Stwierdzono, że nie ma już czasu na dalsze zwlekanie z podjęciem konkretnych decyzji i działań, gdyż może to kosztować kraj utratę celowej pomocy Unii Europejskiej nawet w wysokości 3 mld euro. Eksperci wskazali na realne możliwości wykorzystania odpadów w procesie spalania i współspalania w warunkach polskich.

W poniedziałek, 15 czerwca br., w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się Konferencja pt. „Energia odnawialna – termiczne wykorzystanie odpadów w warunkach krajowych”. Organizatorem przedsięwzięcia był Komitet Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA oraz Fundacja Plastics Europe, zaś patronat nad całym wydarzeniem objął Minister Środowiska. W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz naukowcy.

Podczas konferencji eksperci i przedstawiciele środowisk związanych z gospodarka odpadami wskazali na opóźnienia w dziedzinie krajowej gospodarki odpadami i możliwe skutki w najbliższej przyszłości. Polska nie ma już czasu na dalsze zwlekanie z podjęciem konkretnych decyzji i działań, ponieważ może to kosztować kraj utratę celowej pomocy Unii Europejskiej nawet w wysokości 3 mld euro. Eksperci wskazali na konieczność i realne możliwości wykorzystania odpadów w procesie spalania i współspalania w najbliższych latach. Uczestnicy konferencji sygnalizowali również potrzebę szerszego włączania społeczeństwa w odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, w tym rzetelną politykę informacyjną.

– Konferencja podsumowała stan krajowej gospodarki odpadami i ważne problemy do pilnego rozwiązania. Opóźnienia w tej dziedzinie sięgają obecnie 10 – 12 lat, a koszty dalszego braku konkretnych działań mogą zamknąć się kwotą kilku miliardów euro. Obecnie brakuje woli politycznej do podjęcia niezbędnych decyzji w sprawie systemu gospodarki odpadami w Polsce. Nie ma także rzeczowego dialogu na temat termicznego przekształcania i wykorzystania odpadów. Polska jest w ogonie Europy jeśli chodzi o stosowanie odpadów jako źródła energii, pomimo, że są dostępne technologie i środki unijne na ten cel. – mówi Krzysztof Kawczyński, Prezes Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku S.A., jeden z inicjatorów konferencji. – To nie ekolodzy, a unikanie otwartego dialogu i brak determinacji w podejmowaniu niezbędnych decyzji są przyczyną braku efektów – dodał.

Jednym z celów konferencji było zainicjowanie publicznej debaty na tematy związane z gospodarką odpadami. Obecnie najważniejszymi problemami, jakie stoją przed administracją rządową i samorządami gmin jest efektywne gospodarowanie odpadami oraz współpraca z mieszkańcami, od których zależy powodzenie całego systemu. Wystąpienia biorących udział w konferencji przedstawicieli instytucji, samorządów i przedsiębiorców odpowiedzialnych za składowanie i przetwarzanie odpadów świadczą o poszukiwaniu przez nich rozwiązań lepszego wykorzystania odpadów, poza składowaniem.

***
Spółka Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA powstała w grudniu 2001 r. i jest obecnie jedną z największych organizacji odzysku w Polsce. Jej misją jest aktywny udział w budowie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zapewniającego przedsiębiorcom bezpieczne wykonanie obowiązków ustawowych. Jej działaniu towarzyszą szeroko zakrojone akcje edukacyjne prowadzone m.in. w ramach programu „W Trosce o Naturę”.

źródło:

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.