„Należy mierzyć emisję CO2” -Tom Wagland – Portal PR - 24PR
„Należy mierzyć emisję CO2” -Tom Wagland

06.06.2009 Kategoria: Ekologia. Autor: ipis

rikohTrwa proces zmniejszania emisji dwutlenku węgla. Komisja Europejska i rządy państw Unii Europejskiej uzgodniły cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% do roku 2020.

W wyniku tych ustaleń firmy poszukują efektywnych sposobów pomiaru emisji w celu jej zmniejszenia i jednoczesnej redukcji kosztów. Dla wielu neutralizowanie emisji CO2 jest atrakcyjnym przedsięwzięciem polegającym na współpracy z firmami trzecimi w celu wdrożenia mierników emisji i finansowaniu projektów neutralizacji. Jednak takie projekty mogą być kosztowne i nie odnosić się do istoty problemu redukcji gazów cieplarnianych.

Jak więc możemy naprawdę zrozumieć, w jaki sposób zmniejszyć emisję gazów z korzyścią dla środowiska i naszego biznesu? Pytanie to jest coraz częściej stawiane przez przedsiębiorstwa poszukujące sposobów ochrony środowiska, które jednocześnie są opłacalne dla przedsiębiorstw. Jedną z odpowiedzi jest śledzenie emisji CO2 – pomiary, monitorowanie i raportowanie emisji gazów.

Śledzenie emisji gazów
Monitorowanie emisji gazów cieplarnianych jest wciąż w powijakach i nadal nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. Dla przykładu: jakie dane powinniśmy zbierać? Jak uzyskać potrzebne dane? Jaki jest przelicznik, który powinniśmy stosować dla naszej emisji? Pozyskanie danych od różnych działów firmy w różnych krajach również może okazać się skomplikowane. Przeliczając emisję, w jaki sposób powinniśmy korzystać z różnych wskaźników energetycznych w Europie?

Dla przykładu Francja korzysta z energii jądrowej i produkuje energię o znacznie niższej emisji gazów cieplarnianych niż sąsiednie Niemcy, opierające energetykę na węglu. Jak zatem powinniśmy porównywać dane z obu krajów?

Pytania te pokazują brak oficjalnych standardów europejskich wyliczania emisji. Stowarzyszenie Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants), globalna organizacja profesjonalnych księgowych, próbuje znaleźć standard, który byłby wspólny dla wszystkich rynków i rejonów geograficznych. Przedsiębiorcy muszą jednak zadać sobie pytanie, czy mogą pozwolić sobie na czekanie na standard czy już teraz mogą podjąć kroki służące ograniczeniu emisji.

Pomiary mają kluczowe znaczenie
W firmie Ricoh wiemy, że jeśli nie mierzy się emisji, nie można nią zarządzać. Wyniki pomiarów są niezbędne do podjęcia decyzji o sposobach ograniczenia emisji.

Odpowiedzialne biznesowe działanie mające na względzie wpływ produktu na środowisko w całym cyklu jego istnienia leży u podstaw funkcjonowania Ricoh. Firma Ricoh przedsięwzięła szereg inicjatyw mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, z których pierwsza została rozpoczęta w 2002 roku.

Dwa razy do roku biura regionalne i dystrybucyjne Ricoh dostarczają dane o emisji CO2 poprzez własny system rozliczania. Pozwala to monitorować poziom emisji i wyznaczać cele jego redukcji w kolejnych latach. Bierzemy pod uwagę takie czynniki, jak zużyte paliwo do samochodów, podróże lotnicze, zużycie gazu, prądu oraz papieru. Nasze fabryki również monitorują poziom emisji.

Redukcja z roku na rok
W wyniku monitorowania emisji CO2 byliśmy w stanie podjąć działania pozwalające zmniejszyć emisję o 8% w każdym z trzech ostatnich lat. Przedstawicielstwa Ricoh w Europie przestawiły się również na bardziej naturalne źródła energii, które zmniejszą emisję o około 1 300 ton w skali roku.

Ricoh UK Products Ltd, jedna z firm produkujących urządzenia Ricoh w Europie, zmniejszyła emisję CO2 o ponad 300 000 ton od 2002 roku i przewiduje dalsze zmniejszenie o kolejne 6 000 ton w roku finansowym 2008, dzięki przejściu na wykorzystanie energii odnawialnej w październiku 2008 r. Wykonane przez nas pomiary pozwoliły nam oszacować emisję CO2 w procesie dostaw. W wyniku ich analizy wdrożyliśmy nowy system zarządzania dostawami do Włoch w 2007 r. oszczędzając 269 000 Euro oraz 391 ton CO2 każdego roku. Oznacza to zmniejszenie emisji o 68%. Co więcej, system pomiarów pozwala nam pokazać naszym klientom, że nasze działania na rzecz środowiska nie dotyczą wyłączenie produkcji urządzeń i świadczenia usług, ale znajdują odzwierciedlenie również w sposobie prowadzenia biznesu.

Od każdego przedsiębiorstwa zależy, czy wdroży system monitorowania emisji w celu zmniejszenia gazów cieplarnianych, nawet jeśli nie jest to jeszcze obowiązek prawny, a standardy nie zostały ustalone.

źródło: INVENTIVE Communication

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.