P.A. Nova sprzedała dom towarowy Kauflandowi – Portal PR - 24PR
P.A. Nova sprzedała dom towarowy Kauflandowi

19.06.2009 Kategoria: Handel. Autor: infopr

panowaZarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 17.06.2009 r. podpisał umowę sprzedaży.

Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Sprzedającym i KAUFLAND POLSKA MARKETY Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako Kupującym.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 25.08.2008 r. ( raport bieżący nr 19/2008). Emitent otrzymał ofertę zmiany przedwstępnej umowy sprzedaŜy, o której mowa powyżej poprzez zmianę terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zgodnie z w/w ofertą termin ten został wyznaczony na dzień 31.07.2009 r.

Zgodnie z zapisami umowy sprzedaży z dnia 17.06.2009 r. Sprzedający sprzedał Kupującemu nieruchomość zabudowaną budynkiem samoobsługowego domu towarowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kioskiem i budynkiem stacji trafo, stanowiącymi odrębne od gruntu przedmioty własności za cenę netto 31.026.132,16 zł powiększoną o podatek od towarów i usług.

Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji jakości dotyczącej budynku iinfrastruktury wewnętrznej.

Wydanie posiadania nieruchomości Kupującemu nastąpiło już przed zawarciem umowy sprzedaży.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podpisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

Raport bieżący nr 20/2009 z dnia 18.06.2009 roku

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.