Pierwszy konkurs 2009 na e-usługi rozstrzygnięty – Portal PR - 24PR




Pierwszy konkurs 2009 na e-usługi rozstrzygnięty

04.06.2009 Kategoria: Finanse firmy, Konkursy. Autor: ipis

parp-logoPARP ogłosiła w środę 3 czerwca listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie na e-usługi. Wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną otrzymają dotację – będzie to blisko 350 firm z całej Polski. Wartość dotacji to 208 mln zł. Dofinansowanie wszystkich projektów w pierwszym w tym roku konkursie w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka, to efekt zwiększenia budżetu przez MSWiA oraz PARP.

Początkowo planowano, że przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski w ramach działania 8.1 otrzymają około 141 mln zł. Ta kwota pozwoliłaby jednak na dofinansowanie tylko 221 projektów. – Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu, dodatkowo dofinansujemy aż 125 projektów na łączną kwotę ponad 67 mln zł.– zauważa Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

MSWiA jako Instytucja Pośrednicząca oraz PARP jako Instytucja Wdrażająca, decyzję o zwiększeniu budżetu i dofinansowaniu wszystkich projektów – które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną – podjęły po pierwszym dniu konkursu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczyła 130% przewidzianego budżetu. – Zainteresowanie konkursem było ogromne. Przedsiębiorcy złożyli łącznie aż 824 wnioski na kwotę dofinansowania 500 mln zł. MSWiA wraz z PARP podjęły decyzję, że należy zwiększyć budżet, by jak najwięcej przedsiębiorców otrzymało dotacje na rozwój elektronicznych usług – podkreśla Monika Karwat-Bury.

Najwięcej zatwierdzonych do dofinansowania projektów, bo 114 – pochodzi z województwa mazowieckiego, a najmniej – tylko 2 z województwa świętokrzyskiego. Łącznie dziewięć województw osiągnęło wynik poniżej dziesięciu zatwierdzonych do dofinansowania projektów. – Mamy nadzieję, że uda nam się zmniejszyć dysproporcje między różnymi regionami kraju. Dlatego już 17 czerwca w Kielcach eksperci PARP spotkają się z przedsiębiorcami i będą mówili o możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów – zaznacza rzecznik prasowy.

W budżecie Programu Operacyjnego InnowacyjnaGospodarka w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach Działania 8.1Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej przewidziano prawie 390 mln euro. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Podobne wpisy:







Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.