E-przedsiębiorcy na start – rusza drugi konkurs na e-usługi – Portal PR - 24PR
E-przedsiębiorcy na start – rusza drugi konkurs na e-usługi

13.07.2009 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: ipis

T513 lipca 2009 r. rusza drugi w tym roku nabór wniosków o dotacje w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wśród e-przedsiębiorców PARP rozdysponuje ponad 144 mln zł.

Nabór wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG rozpoczyna się 13 lipca b.r. Wnioski przyjmowane będą do końca miesiąca, czyli do 31 lipca. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega jednak, że zakończenie naboru może nastąpić wcześniej, w momencie gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli ok. 187 mln zł.

Pierwszy nabór w 2009 r. w ramach Działania 8.1 cieszył się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Złożyli łącznie 824 wnioski, a ich wartość już pierwszego dnia konkursu przekroczyła 130% sumy (tj. blisko 141 mln zł) przewidzianej na dofinansowanie e-biznesowych projektów. Ostatecznie łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła prawie 500 mln złotych. – Zaskoczyła nas tak duża liczba złożonych wniosków. W porównaniu z konkursem przeprowadzonym w 2008 r. o dofinansowanie ubiegało się o 82% więcej przedsiębiorców – ocenia Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

We wrześniu 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi jeszcze jeden – trzeci konkurs w ramach Działania 8.1. – Już teraz zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami na e-usługi na spotkanie informacyjne, które 5 sierpnia 2009 r. odbędzie się we Wrocławiu – informuje Monika Karwat-Bury. Więcej informacji wraz z formularzem rejestracyjnym znajduje się na www.web.gov.pl.

W budżecie PO IG w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach Działania 8.1 przeznaczono prawie 390 mln euro. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji na www.web.gov.pl

5 ŹRÓDEŁ INFORMACJI O DZIAŁANIU 8.1 PO IG

  1. 1. Portal Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl
  2. 2. Otwarte bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z całej Polski zaplanowane na 05 sierpnia 2009 r., we Wrocławiu. Więcej informacji wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na www.web.gov.pl
  3. 3. Punkt Informacyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

0 801 33 22 02 (koszt jak za połączenie lokalne)

lub
(0 – 22) 432 89 91 do 93, od 10:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku)

Pytania można również kierować mailowo na adres: infor@parp.gov.pl

  1. 4. Regionalne Instytucje Finansujące (RIF)

Lista adresów w poszczególnych województwach znajduje się na stronie http://www.parp.gov.pl/index/more/5276

  1. 5. Krajowy System Usług (KSU)

Punkty Konsultacyjne  prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług znajdują się na http://www.parp.gov.pl/index/index/268

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych
i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.