Konkurs dla dziennikarzy rozstrzygnięty – Portal PR - 24PR
Konkurs dla dziennikarzy rozstrzygnięty

07.07.2009 Kategoria: media. Autor: infopr

UOKiK_Wojciech Surmacz z „Newsweek Polska” oraz Zbigniew Domaszewicz i Tomasz Grynkiewicz z „Gazety Wyborczej” zostali laureatami czwartej edycji konkursu „Libertas et Auxilium”. Nagrody specjalne otrzymali Łukasz Cieśla z dziennika „Polska – Głos Wielkopolski” oraz Lucyna Talaśka-Klich z „Gazety Pomorskiej”

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia wynika, że ankietowani bardzo dobrze oceniają, wśród różnych form działalności UOKiK, inicjatywy informacyjno-edukacyjne. Do najbardziej widocznych działań Urzędu w sferze komunikacji należą: wystąpienia przedstawicieli UOKiK w mediach – 56,2 proc. przedsiębiorców, komunikaty prasowe – 55 proc., strona internetowa Urzędu – 51 proc., na dalszych miejscach są konferencje prasowe, a także kampanie informacyjne. Deklaracje dotyczące znajomości każdej z form działalności komunikacyjnej rosną wraz z wielkością firmy.

Konkurs „Libertas et Auxilium” organizowany jest już po raz czwarty przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest uhonorowanie najlepszych artykułów prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych w dwóch kategoriach: ochrona konsumentów i ochrona konkurencji. Wyboru zwycięskich prac dokonała Kapituła konkursu pod przewodnictwem Prezes UOKiK Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel.

Kapituła konkursu stanęła przed trudnym zadaniem. Na konkurs napłynęło bowiem ponad 80 prac w różnych stylach i gatunkach dziennikarskich. Dokonując wyboru jury brało pod uwagę warsztat dziennikarski, znaczenie prac dla opinii publicznej, ich nowatorski charakter oraz poziom merytoryczny. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w łącznej wysokości 24 tys. złotych brutto oraz dyplomy z rysunkami Henryka Sawki.

W kategorii ochrona konkurencji najwięcej głosów uzyskał artykuł Wojciecha Surmacza „Cyfra bliska zera”, opublikowany w tygodniku „Newsweek Polska” w sierpniu 2008 roku. Tekst w interesujący sposób przedstawia obecną i przewidywaną sytuację na rynku nowych technologii. Artykuł wnikliwie opisuje prawa konsumentów na dynamicznie rozwijającym się rynku. Do nagrody nominowane były także artykuły: Beaty Chomątowskiej z „Rzeczpospolitej”, Łukasza Cieśli z „Polski – Głosu Wielkopolskiego”, Adama Grzeszaka z „Polityki” oraz Wojciecha Surmacza z „Newsweek Polska”.

Za najlepszy w 2008 roku artykuł poświęcony ochronie konsumentów uznano „Prawa klienta nie są wirtualne” Zbigniewa Domaszewicza i Tomasza Grynkiewicza, opublikowany w „Gazecie Wyborczej” we wrześniu 2008 roku. Nagrodzony tekst interesująco i w sposób nowatorski prezentuje prawa konsumentów korzystających z zakupów w sieci. W kategorii tej do nagrody nominowane były także artykuły: Lucyny Talaśki-Klich z „Gazety Pomorskiej” i Marka Rabija z „Newsweek Polska”.

Kapituła konkursu postanowiła o przyznaniu również nagród specjalnych dziennikarzom z mediów regionalnych. Tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowano Łukasza Cieślę z dziennika „Polska – Głos Wielkopolski” oraz Lucynę Talaśkę-Klich z „Gazety Pomorskiej”.

Właściwa realizacja polityki antymonopolowej i polityki konsumenckiej nie byłaby możliwa bez współpracy z mediami. Upublicznienie działań nieuczciwego przedsiębiorcy często przynosi większy i szybszy efekt niż kary finansowe. Nie do przecenienia jest również rola środków masowego przekazu w edukowaniu wszystkich uczestników rynku na temat ich praw i obowiązków. Stąd też współpraca z mediami stanowi ważny obszar działań UOKiK. Efektem było między innymi ponad 14 tys. publikacji prasowych i ponad 2 tys. audycji radiowych i telewizyjnych w samym tylko 2008 roku.

W poprzednich latach laureatami nagród „Libertas et Auxilium” zostali: Pamela Bem, Honorata Dawidowicz, Jan Dziadul, Adam Grzeszak, Anna Kopras-Fijołek, Piotr Stasiak, Robert Stanilewicz, Ewa Usowicz, Patrycja Wacławska, Paweł Wrabec, Maciej Wójcik oraz magazyn TVN „Uwaga”.

libertas (łac.) – „swoboda, wolność”; auxilium (łac.) – „pomoc, wsparcie, współdziałanie”

Źródło: Jerzy Pieńkos, „Słownik łacińsko-polski”. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.