Nowy raport GE o społecznej odpowiedzialności biznesu – Portal PR - 24PR
Nowy raport GE o społecznej odpowiedzialności biznesu

28.07.2009 Kategoria: CSR. Autor: infopr

GE_Firma GE opublikowała piąty doroczny raport poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu, zatytułowany Resetting Responsibilities. Raport omawia działalność GE w roku finansowym 2008, a także inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu z perspektywy czterech głównych aspektów – energii i zmian klimatu, rynków finansowych, demografii oraz rynków rozwijających się. Raport prezentuje szczegółowe omówienie relacji między biznesem a społeczeństwem podczas globalnej recesji, podkreślając znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu jako integralnej części strategii realizowanej przez GE.

„Władze, przedsiębiorstwa i społeczeństwo muszą współpracować, aby przyczynić się do odnowy naszych gospodarek, do rozwiązania problemów społecznych i utworzenia miejsc pracy” – powiedział Jeff Immelt, prezes zarządu i dyrektor generalny GE. „Etyczne zasady, którymi się kierujemy w działaniu, w połączeniu z naszym doświadczeniem i dążeniem do rozwoju społecznego w obszarze opieki zdrowotnej, infrastruktury, energii, finansów i edukacji czynią nas naturalnym partnerem w procesie zrównoważonej odbudowy gospodarki.”

„Europa Środkowa (Litwa, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), czyli region, za który odpowiadam w GE, obchodzi w tym roku 20. rocznicę przekształceń ustrojowych, które zapoczątkowały proces ponownego włączenia gospodarek tego regionu do głównego nurtu światowej gospodarki” – powiedział Lesław Kuzaj, dyrektor regionalny GE w Europie Środkowej. „GE od 1989 r. (od czasu naszej pierwszej inwestycji na Węgrzech) jest ważnym partnerem Europy Środkowej jako inwestor, dobry obywatel, klient i dostawca najnowocześniejszych technologii do modernizacji infrastruktury. Wierzymy, że w czasach swoistego gospodarczego ‘resetu’ można zadbać o zrównoważony rozwój zarówno naszego regionu, jak i GE, jeżeli będziemy wspólnie i z korzyścią dla obu stron pracować nad kształtowaniem przyszłości. Z tego właśnie powodu GE stworzyło od podstaw lub zaadaptowało  w tym regionie szereg nowatorskich programów. Chciałbym wspomnieć tylko o jednym z nich: pierwszych, historycznych konsultacjach na temat „nowego, światowego porządku gospodarczego” między Jeffem Immeltem, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym GE, a senacką Komisją Gospodarki Narodowej. W spotkaniu tym, które odbyło się 30 czerwca w Warszawie, uczestniczyło szereg ważnych osobistości z Europy Środkowej, takich jak Pan Istvan Varga, minister gospodarki Węgier.” – dodał Lesław Kuzaj.

Najważniejsze informacje z tegorocznego raportu:
· Najnowsze informacje o wdrożeniu deklaracji zasad GE w dziedzinie praw człowieka, wynikach międzynarodowych szkoleń i rozwoju i innych inicjatywach;
· Panel doradczy, który przedstawia opinie o sprawozdawczości spółki, a także oferuje strategiczne doradztwo w zakresie priorytetowych dla GE zagadnień;
· Format sprawozdawczości, który dopasowuje obszary interesujące spółkę biznesowo z jej priorytetami społecznymi, łącznie z koncentracją na doskonaleniu operacyjnym;
· Podsumowanie informacji na temat najważniejszych produktów z dziedziny opieki zdrowotnej, wody i energii, które zaspokajają globalne potrzeby;
· Zaktualizowane mierniki i informacje o wszystkich obszarach, w których mierzone są wyniki. Te obszary to: środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo, podwykonawcy, zgodność z przepisami i ład korporacyjny, pracownicy, polityka publiczna, klienci, produkty i usługi oraz społeczności i filantropia.

Firma GE zaprezentowała również diagram priorytetów zakresie społecznej odpowiedzialności:

Raport, powiązane dane i inne materiały są dostępne na stronie GE poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu, pod adresem www.ge.com/citizenship. Pokazują one, jak GE współpracuje z najważniejszymi interesariuszami, m.in. pracownikami, klientami, inwestorami, władzami, uczelniami i innymi w celu rozwiązania najtrudniejszych światowych problemów. Aby unaocznić to zaangażowanie, raport prezentuje ponad 20 komentarzy światowych liderów opinii w najważniejszych kwestiach.

Informacje o firmie GE
GE to firma kierująca się hasłem Imagination at Work, prowadząca zróżnicowaną działalność na rynkach technologii, mediów i usług finansowych, utworzona, aby sprostać najważniejszym światowym potrzebom. Obsługuje klientów w ponad 100 krajach i zatrudnia ponad 300 tys. osób na całym świecie, oferując produkty i usługi tak różnorodne jak silniki lotnicze, urządzenia do produkcji energii elektrycznej, technologie uzdatniania wody, zabezpieczenia, obrazowanie medyczne, usługi finansowe dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorstw, czy materiały informacyjne. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy pod adresem www.ge.com.

Warszawa, 28 lipca 2009 r.

Mmd Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.