Pierwsza umowa w ramach rządowego programu wspierania przedsiębiorczości – Portal PR - 24PR
Pierwsza umowa w ramach rządowego programu wspierania przedsiębiorczości

23.07.2009 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: infopr

plnBank Pocztowy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą realizacji rządowego „Programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Program jest konkretnym działaniem państwa nakierowanym na pomoc w finansowaniu działalności gospodarczej w sytuacji kryzysu na światowych rynkach finansowych. Dzięki pomocy rządu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać finansowanie zarówno na bieżącą działalność, jak i inwestycje. Program ten jest instrumentem wspierającym działalność biznesu, propozycją pomocy przedsiębiorcom w przypadku chwilowych trudności – mówi Piotr Kamiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Program tworzy nowe możliwości zarządzania portfelem kredytowym, a tym samym daje szansę na dynamizację akcji kredytowej. Dodatkowo jest to instrument pozwalający udzielać kredyty w sytuacji, gdy dany podmiot ma ograniczone własne możliwości zabezpieczenia transakcji kredytowych – dodaje Piotr Kamiński.

Umowa podpisana przez Bank Pocztowy wpisuje się w program rządowy, który ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozwoju akcji kredytowej. Dzięki współpracy z BGK gwarancją lub poręczeniem spłaty objęte są kredyty w wysokości od 100 tys. zł do 10 mln euro, udzielone w PLN lub walucie obcej.

Poręczenia i gwarancje udzielane będą podmiotom gospodarczym, samorządom lokalnym realizującym projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, projekty infrastrukturalne a także związane z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc przeznaczona jest także dla lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych, banków i instytucji finansowych oraz podmiotów realizujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne.

Program w prosty sposób umożliwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez rozpoznawalny system poręczeń i gwarancji. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach programu BGK obejmie indywidualnym poręczeniem m.in. spłatę kredytów inwestycyjnych i obrotowych, zobowiązania wynikające z tytułu obligacji, a także zobowiązania dotyczące należytego wykonania umowy oraz wniesienia wadium.

– Bank Pocztowy już dziś oferuje klientom instytucjonalnym atrakcyjny kredyt obrotowy oraz inwestycyjny, a dzięki rozszerzeniu współpracy z BGK zwiększy się dostępność tych usług. Strategia rozwoju bankowości instytucjonalnej Banku Pocztowego zakłada rozwój oferty – w szczególności w segmencie MSP. W obszarze tym planowane jest kilkakrotne zwiększenie udziałów rynkowych w ciągu trzech lat. Nowy Program rządowy ma na celu wspieranie w dużym stopniu właśnie firm z sektora MSP, dlatego udział w nim jest dla nas rzeczą naturalną – mówi Tomasz Bogus, członek Zarządu Banku Pocztowego, odpowiedzialny za obszar bankowość instytucjonalnej.

źródło: Bank Pocztowy

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.