Azbestowa inwentaryzacja w Warszawie – Portal PR - 24PR
Azbestowa inwentaryzacja w Warszawie

18.08.2009 Kategoria: Ekologia. Autor: ipis

P1W środę, 19 sierpnia br., o godzinie 12.00 w Biurze Ochrony Środowiska (Pl. Starynkiewicza 7/9, IV piętro, sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie prasowe poświęcone planowanej inwentaryzacji budynków pokrytych szkodliwym azbestem.W spotkaniu udział weźmie: Paweł Lisicki – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) zobowiązują jednostki samorządowe do opracowania programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Biuro Ochrony Środowiska realizuje etapowo zadania zmierzające do opracowania planu usuwania wyrobów zawierających azbest do 2032 roku. Dotychczas wykonany został I etap – wytypowanie, na podstawie ortofotomapy, obiektów budowlanych położonych na terenie m.st. Warszawy, w których dachy zbudowane zostały z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest. Ustalona została liczba obiektów i ich lokalizacja.

źródło: Urząd m. st. Warszawy

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.