Genetyka kluczem do patogenezy astmy – Portal PR - 24PR
Genetyka kluczem do patogenezy astmy

04.08.2009 Kategoria: zdrowie. Autor: ipis

Z1Polskie Towarzystwo Alergologiczne w ramach Programu POLASTMA objęło patronat nad projektem naukowym, którego celem jest identyfikacja genetycznego podłoża astmy – zwłaszcza w jej ciężkiej postaci. Przedmiotem zainteresowania badaczy będzie również genetyczne uwarunkowanie oporności na stosowane leczenie.

„Ocena częstości występowania polimorfizmu genu receptora glikokortykosteroidowego h-GCR/NR3C1 w populacji polskiej i jego rola w etiopatogenezie ciężkiej steroidoopornej astmy oskrzelowej” – kryjące się pod tą dość skomplikowaną nazwą badanie, może znacząco wpłynąć na sposób diagnozy i leczenia nie tylko ciężkiej astmy. Jego celem jest analiza genu, który może wpływać na wystąpienie choroby i decydować o steroidoporności w astmie. Istotne jest tutaj również odkrycie zależności między konkretnymi genami, a sposobem i wynikami leczenia astmy ciężkiej. Dla dopełnienia obrazu uwarunkowań astmy eksperci zamierzają również skupić się na uwarunkowaniach środowiskowych chorych. W ten sposób będzie możliwa próba odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki są decydujące przy powstawaniu i rozwoju ciężkiej astmy. Rozpoznanie genezy astmy doprowadzi w konsekwencji do skuteczniejszego leczenia i zapobiegania astmie poprzez zaaplikowanie choremu właściwych dla niego leków. Właściwa terapia pacjentów z astmą oskrzelową zmniejszy liczbę chorych z ciężką niekontrolowaną astmą oskrzelową, poprawi jakość ich życia, zapobiegać będzie powikłaniom choroby i stosowanej terapii oraz zmniejszy całkowite koszty opieki nad chorymi na astmę.

Podstawą badania będzie krew, z której nastąpi wyizolowanie próbek DNA. Na tej bazie zostanie wyselekcjonowany kluczowy gen związany z przebiegiem i leczeniem astmy ciężkiej oraz ewentualnymi jej powikłaniami. W ramach weryfikacji wyników uwzględniane będą również wyniki spirometrii oraz testów skórnych, a także uwarunkowania środowiskowe przedstawione w wywiadzie lekarskim.

Projekt realizowany jest w jednostkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, tj. w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Zakładzie Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szczegółowych informacji o projekcie i realizowanych procedurach medycznych udziela Koordynator badania lek. Michał Panek (Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, tel.: 0-42 677 69 39, 0-42 677 69 49, 0-509 765 847, e-mail: michal.panek@pta.med.pl).

Więcej informacje na temat projektu badawczego, doniesienia o postępach i oraz jego wyniki znajdą Państwo tym adresem – www.mojaastma.org.pl/index.php?o=120

źródło: Polskie Towarzystwo Alergologiczne

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.