Pierwsze miejsce PKP Informatyki w konkursie PARP – Portal PR - 24PR
Pierwsze miejsce PKP Informatyki w konkursie PARP

28.08.2009 Kategoria: Konkursy. Autor: ipis

B1Pierwsze miejsce PKP Informatyki w konkursie, ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), za projekt „Kolej na Informatykę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1.

W ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkursie,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1, rozstrzygniętym
8 sierpnia 2009 r., projekt Spółki PKP Informatyka „Kolej na Informatykę” zajął pierwsze miejsce spośród ponad trzystu projektów, przystępujących do konkursu.

Realizacja tego projektu zakładana jest na okres 01 października 2009 r.-31 sierpnia 2011 r.,
a jego wartość przekracza 4,5 mln. złotych. W projekcie przewiduje się realizację 1301 osoboszkoleń (około 70 tysięcy uczestnikogodzin).

Projekt „Kolej na Informatykę” przygotowywany był w okresie styczeń-marzec 2009 r. przez powołany w tym celu Zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele kluczowych dla firmy działów, między innymi, specjaliści odpowiedzialni za: kluczowe obszary IT, szkolenia, projekty wdrożeniowe i przetargi. Projekt przygotowywany był we współpracy z firmą doradczą.

W ramach projektu „Kolej na Informatykę” przewidziany jest rozwój kompetencji pracowników poprzez:
• Szkolenia informatyczne
Autoryzowane i dedykowane szkolenia z zakresu:
„Tworzenie oprogramowania”
„Wdrażania Systemów”
„Eksploatacji Systemów”
• Szkolenia i doradztwo wspierające proces transferu wiedzy branżowej
• Kurs języka angielskiego
Szkolenie w nowoczesnej formule „blended learning”, która zakłada szkolenia „on line”
na platformie e-learningowej merytorycznie powiązane z zajęciami z lektorem.
• Szkolenia dla Kadry Zarządzającej z „Zarządzania wiekiem”.

Projekt obejmie swym zasięgiem ponad 400 osób rekrutujących się z Działów Opracowywania Oprogramowania, Działów Eksploatacji, Działów Technicznych, Biura Rozwoju i Eksploatacji, Ośrodka Opracowania i Utrzymania Systemów

Szczegóły dotyczące projektów EFS na stronie: http://www.parp.gov.pl

W imieniu Spółki PKP Informatyka informacji dla mediów udziela:
Anna Rączkowska-Cielemęcka
Dyrektor Public Relations
PKP Informatyka spółka z o.o.
Al. Jerozolimskie 140, 02-305 Warszawa
tel./fax. 22 4743140, e-mail: anna.raczkowska@pkpik.pl, www.pkp-informatyka.pl

Spółka PKP Informatyka utworzona w 2001 r. Jest drugim, co do wielkości, centrum usługowym
w Polsce o długoletnim doświadczeniu i kompetencjach zdobytych podczas realizacji kilkuset projektów informatycznych. Współpracuje ze światowymi liderami branży IT. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in. Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA, LIDER RYNKU i EUROLEADER, Lider ORACLE, Mazowiecka Firma Roku, im. inż. Ernesta Malinowskiego.

źródło: PKP Informatyka

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.