Strategia środowiskowa Wincanton – Portal PR - 24PR
Strategia środowiskowa Wincanton

03.08.2009 Kategoria: Ekologia. Autor: ipis

P2Wincanton, wiodący twórca i dostawca zaawansowanych usług z zakresu łańcucha dostaw, opracował pięcioletnią strategię środowiskową. Jest ona efektem rocznego programu badań i planowania, a przyjęte zasady mają pokazać w jaki sposób firma określa i zarządza wpływem swych działań na środowisko.

Nowa strategia jest też wyrazem przekonania Wincanton, że odpowiedzialność korporacyjna i zrównoważony rozwój, przyniosą korzyści nie tylko samej firmie, ale również jej klientom oraz szerszej społeczności. W celu maksymalnego zwiększenia wartości, przyjętą strategię oparto o wyniki kompleksowej analizy wpływu operacji firmy na środowisko naturalne oraz badaniu problemów środowiskowych, które Wincanton zamierza rozwiązać zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy.

Na podstawie tej samej analizy określono Kluczowe Obszary Wyników (Key Results Areas, KRA) dla pierwszej fazy strategii. Uwzględniają one istotny wpływ działań firmy na środowisko oraz priorytety głównych grup interesariuszy. Kluczowe Obszary Wyników obejmują: wykorzystanie energii i zmiana klimatu, odpady i recykling, ład korporacyjny i zarządzanie, pomiar jakości pracy oraz rozwój najlepszego produktu. Dodatkowo dla każdego z tych obszarów określone zostały założenia i cele dla potrzeb realizacji początkowej fazy programu środowiskowego.

„Współczesne zagadnienia związane ze zmianą klimatu i ochroną środowiska, sprawiają, że firmy muszą działać odpowiedzialnie i etycznie. Nasza Grupa, jako wiodący dostawca rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw, zapewnia gospodarce podstawowe usługi, transportując produkty na każdym etapie łańcucha dostaw, od surowców, po dostarczenie towaru do konsumenta końcowego. Transport odpowiada za największy procent światowej emisji dwutlenku węgla, branża logistyczna nie może zignorować konieczności dokonania zmiany. Musimy współpracować z partnerami w branży, dostawcami oraz Klientami, aby znaleźć nowatorskie sposoby zmniejszania emisji dwutlenku węgla w przyszłości” – powiedział Graeme Mcfaull, CEO Grupy Wincanton.

Na poparcie tego zobowiązania Wincanton opracował Deklarację Środowiskową, w której określono 10 zasad środowiskowych. W myśl przyjętych zasad Wincanton deklaruje:

1. Uwzględniać troskę o środowisko w kluczowych decyzjach biznesowych;
2. Opracowywać progresywne produkty i usługi, pomagające klientom firmy zwiększać swą efektywność na środowisko;
3. Zapewniać doskonałość operacyjną i zgodność z przepisami poprzez korzystanie z systemów zarządzania środowiskowego oraz organizację szkoleń dla pracowników;
4. Monitorować, mierzyć i stale doskonalić efektywność środowiskową;
5. Informować o postępach klientów, pracowników i inwestorów;
6. Minimalizować zużycie paliw kopalnych oraz emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych;
7. Minimalizować zużycie zasobów nieodnawialnych i wrażliwych środowiskowo;
8. Minimalizować ilość produkowanych odpadów poprzez prewencję, ponowne wykorzystanie i recykling;
9. Zapobiegać zanieczyszczeniu gleby i wody oraz
10. Minimalizować emisję zanieczyszczeń w powietrzu, minimalizować negatywny wpływ działań firmy na lokalne społeczności.

Strategia środowiskowa Wincanton została opracowana w formie ramowej struktury dla potrzeb ustaleń i weryfikacji założeń i celów środowiskowych. Przyjęty dokument będzie okresowo aktualizowany, pokazując postęp w realizacji przyjętych celów. Ramowa struktura strategii stanowić będzie również gwarancje, że przyjęte zasady pozostają odpowiednie do typów prowadzonych operacji.

***

Wincanton to wiodący w Europie twórca i dostawca zaawansowanych usług z zakresu łańcucha dostaw. Firma zatrudnia w Europie ponad 30 000 osób. Roczne przychody wynoszą ponad 2,2 mld funtów / 2,7 mld euro. Firma oferuje szeroki zakres usług, dzięki którym Klienci mogą zoptymalizować swoje operacje logistyczne na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym.

Wśród Klientów firmy znajduje się wiele wiodących firm na świecie. Wincanton posiada doświadczenie w zakresie obsługi wielu branż, w tym motoryzacyjnej, chemicznej, dóbr konsumpcyjnych, spożywczej, zaawansowanych technologii, przemysłu, energetyki, branży naftowej oraz handlu detalicznego.

Wincanton koncentruje się na osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Stale dąży do przywództwa w zakresie oferowania najwyższej wartości i doskonałych produktów dzięki dokładnemu zrozumieniu potrzeb nabywców.

W rezultacie firma oferuje rozwiązania, które pozwalają nabywcom skoncentrować się na podstawowej działalności. Potrzeby Klientów w zakresie magazynowania są zaspokajane za pomocą rozwiązań dedykowanych, współużytkowanych oraz sieci magazynów, zaś w ramach usług transportowych, firma wykorzystuje transport drogowy, kolejowy lub intermodalny.

Więcej informacji o osiągnięciach i kompetencjach Wincanton znajdą Państwo na stronie internetowej firmy www.wincanton.co.uk

Więcej informacji:
www.wincanton.pl
www.wincanton.co.uk

źródło: Wincanton

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.