Wchodzi w życie JEREMIE: nowy system wsparcia sektora MSP ze środków UE – Portal PR - 24PR
Wchodzi w życie JEREMIE: nowy system wsparcia sektora MSP ze środków UE

05.08.2009 Kategoria: Finanse firmy. Autor: infopr

jerInstytucje finansowe z województwa wielkopolskiego obsługujące sektor MSP uzyskają dostęp do kwoty ponad 280 mln złotych, która wesprze przedsiębiorców w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania prowadzonej działalności. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z województwem wielkopolskim umowę o finansowanie Funduszu Powierniczego, którego BGK będzie Menadżerem. JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MSP) jest nowym mechanizmem pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionym przez Komisję Europejską. Specyfika tego modelu polega na odejściu od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) na rzecz odnawialnego (rewolwingowego) mechanizmu wspierania Pośredników Finansowych. System pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych na rzecz rozwoju MSP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

System zakłada wyłonienie Menadżera Systemu Powierniczego, który m.in. przygotowuje i realizuje Strategię Inwestycyjną, zawiera umowy z Pośrednikami Finansowymi, uruchamia dla nich zwrotne wsparcie oraz zajmuje się aktualizacją ich biznesplanów i monitorowaniem wyników przez nich osiąganych. Wdrożenie inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego pozwoli na osiągnięcie następujących efektów ekonomiczno-gospodarczych: ˇ większa absorpcja i efektywniejsze wykorzystanie funduszy unijnych, ˇ wzrost aktywności oraz wzmocnienie bazy kapitałowej funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, popularyzacja tego sposobu zabezpieczania transakcji pożyczkowych, ˇ wzrost współpracy pomiędzy funduszami poręczeniowymi, pożyczkowymi i bankami, ˇ pozytywny wpływ na pogarszająca się sytuacją ekonomiczną MSP spowodowaną kryzysem gospodarczym. Środki alokacji to równowartość 60 mln euro. Województwo wielkopolskie to nie jedyne województwo, które wprowadzi instrumenty inżynierii finansowej. Menadżer Funduszu Powierniczego zostanie wybrany w drodze konkursu także w województwach: pomorskim, łódzkim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Rozstrzygnięcia tych konkursów odbędą się w najbliższych tygodniach.

Źródło:Bank Gospodarstwa Krajowego

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.