Wrocław: Zarządzanie przez wpływ z Robertem Cialdini – Portal PR - 24PR
Wrocław: Zarządzanie przez wpływ z Robertem Cialdini

12.08.2009 Kategoria: Nauka. Autor: infopr

personelRobert Cialdini, światowej sławy psycholog społeczny, poprowadzi seminarium dla menedżerów i specjalistów z branży marketingowej na temat zarządzania przez wpływ społeczny. Spotkanie odbędzie się 3 października o godz. 16:00. Organizatorem jest Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Liczba miejsc ograniczona.

Zarządzanie przez wpływ to temat przewodni seminarium, jakie światowej sławy ekspert z dziedziny psychologii społecznej, Robert Cialdini, poprowadzi we Wrocławiu dla kadry zarządzającej, pracowników działów marketingu, sprzedaży, komunikacji korporacyjnej, PR i komunikacji wewnętrznej.

Profesor Robert Cialdini omówi wykorzystanie reguł wpływu społecznego do tworzenia trwałych, skutecznych i harmonijnych zmian w organizacji oraz zwiększenia wyników działalności firmy. Punktem wyjścia prezentacji będzie sześć podstawowych reguł psychologicznych, takich jak: reguła wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia, autorytetu i niedostępności.

W trakcie seminarium uczestnicy dowiedzą się m.in., jak motywować pracowników i kolegów do pracy nad wspólnym sukcesem, wykorzystywać reguły wpływu społecznego w kontaktach ze współpracownikami, przełożonymi, jak i podwładnymi, asystować innym w osiąganiu ich osobistych i służbowych celów oraz tworzyć wysokiej klasy kulturę zespołową organizacji.

„Zarządzanie przez wpływ” to jedno z dwóch seminariów, jakie prof. Cialdini poprowadzi w październiku we Wrocławiu. W niedziele, 4 października Wydział Zamiejscowy SWPS zaprasza na spotkanie „Perswazyjna siła MY”, podczas którego tematem będzie wykorzystanie poczucia „MY” w relacjach służbowych i kontekstach biznesowych.

Prof. Robert Cialdini jest światowej sławy autorytetem w dziedzinie psychologii społecznej. Jego badania nad mechanizmami wpływu społecznego znajdują się na wszystkich liczących się podręczników psychologii. Książka Roberta Cialdini pt. „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, zbierająca i systematyzująca całą aktualną wiedzę psychologiczną na temat wpływu społecznego oraz jego własne badania i doświadczenia, stała się światowym bestsellerem.

Miejsce i termin szkolenia:
Wrocław, 3 października 2009 r., godz. 16:00 – 20:00
Koszt szkolenia: 3 000 zł

Więcej informacji:
tel. 071 327 08 74
email: mmikolajczak@swps.edu.pl
http://www.podyplomowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=136

W roku akademickim 2009/2010 Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oferuje studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz jednolite studia magisterskie w zakresie psychologii. W ofercie WZ SWPS we Wrocławiu znajduje się także 12 kierunków studiów podyplomowych, w tym: Akademia Mediatora, Diagnoza kliniczna i psychoterapia, Kultura obrazu w reklamie i mediach, Master Class of Managment, Podyplomowe studia przekładu, Psychologia śledcza w praktyce, Psychologia w edukacji, Psychologia w firmie i życiu społecznym, Zarządzanie potencjałem pracowników, Zastosowania psychologii w pracy socjalnej i Specjalizacja w psychologii klinicznej (dla psychologów oraz osób posiadających 1 stopień specjalizacji). Uczelnia posiada także bogatą ofertę szkoleniową.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tyś. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Filologicznym (w Warszawie), a także 2 wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). W ofercie dydaktycznej uczelni znajduje się 15 kierunków studiów. SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.

SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: m.in. 6-krotnie została sklasyfikowana na 1. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost”, zdobywając „Złoty Indeks” w kategorii niepublicznych szkół niebiznesowych. Zajmując 2. miejsce w opublikowanym w maju 2009 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, SWPS została zaliczona do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Wykładowcami SWPS są m.in. profesorowie: Jerzy Bralczyk, Janusz Danecki, Andrzej Eliasz, Wiesław Godzic, Edward Nęcka, Zbigniew Pietrasiński, Grzegorz Sędek, Jan Strelau, Roch Sulima, Bogdan Wojciszke. Częstymi gośćmi uczelni są wybitni naukowcy z zagranicy, np. profesorowie Elliot Aronson, Robert B. Cialdini, Michael W. Eysenck, Arie Kruglanski, Leonardo Morlino, Philip Zimbardo oraz znani artyści i przedstawiciele świata mediów, w tym Andrzej Wajda, Krystyna Janda, Marek Konrat czy Tomasz Lis.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.