Drgnęło między samorządem a biznesem – Portal PR - 24PR
Drgnęło między samorządem a biznesem

28.09.2009 Kategoria: Przedsiębiorczość. Autor: ipis

KPPPrzełom we współpracy między samorządem a prywatnym biznesem. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że wartość inwestycji, które mogą być zrealizowane w oparciu o przepisy nowej ustawy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (PPP) sięga prawie 7 mld zł. W poprzednio obowiązującej ustawie były zbyt skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Adam Ambrozik. – W pracach nad nowym projektem resort gospodarki uwzględnił uwagi i opinie KPP – podkreślił.

Obowiązek przeprowadzania badań przed rozpoczęciem projektu, nadmierna ilość wymogów formalnych, bez względu na rozmiary projektu, konieczność określania ryzyka, brak swobody i elastyczności oraz obowiązek uzyskania pozwolenia Ministra Finansów, to według Konfederacji Pracodawców Polskich główne przyczyny fiaska poprzednio obowiązującej ustawy.

W pracach nad nowym projektem resort gospodarki uwzględnił większość uwag, zgłaszanych przez KPP, w istotny sposób modyfikując zasady podejmowania decyzji o realizacji danego przedsięwzięcia w ramach formuły PPP. W szczególności uproszczone zostały procedury przed realizacyjne, co było największą bolączką przedstawicieli samorządów.

Nowa ustawa o PPP z 19 grudnia 2008 r. wprowadziła wiele korzystnych zmian, przede wszystkim zwiększony został katalog podmiotów publicznych, wprowadzono bardziej ogólne pojęcie definicji przedsięwzięcia, jak również zrezygnowano ze szczegółowego określania zakresu i treści umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym.

-Takim przykładem współpracy, w ramach nowej ustawy o PPP, jest projekt Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Budowa kompleksu hotelowo-rekreacyjnego oraz basenów z wodami geotermalnymi, to koszt 35 mln euro – mówi Adam Ambrozik.

Według Konfederacji, inwestycje zrealizowane w oparciu o nowe PPP, zachęcą inne jednostki samorządu terytorialnego, do realizacji projektów w oparciu właśnie o ten model.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.