Ekologiczne inwestycje szansą na rozwój społeczeństwa – Portal PR - 24PR
Ekologiczne inwestycje szansą na rozwój społeczeństwa

28.09.2009 Kategoria: Ekologia, Samorząd. Autor: ipis

P3We wrześniu br. zainaugurowany został Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”, którego celem jest zwiększenie świadomości Polaków nt. roli proekologicznych inwestycji gmin i powiatów dla ich zrównoważonego rozwoju. Na potrzebę edukacji w tym zakresie wskazują badania przeprowadzone przez TNS OPOP na zlecenie organizatora kampanii . Wynika z nich, że zaledwie 11% Polaków uważa, że inwestowanie w ekologiczne rozwiązana energetyczne to szansa na zrównoważony rozwój społeczności lokalnych.

„Innowacjom technologicznym musi towarzyszyć inwestycja w człowieka i kapitał ludzki. Rozwój regionu to rozwój zamieszkującej go społeczności. Dlatego tak ważne jest, by podejmować wszelkie działania mające na celu aktywizowanie lokalnych grup społecznych do podejmowania tego typu inwestycji” – przekonuje dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert programu „Gaspol kibicuje klimatowi”, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem zainaugurowanego programu jest edukacja nt. korzyści płynących z inwestycji w ekologiczne rozwiązania energetyczne oraz aktywizowanie lokalnych społeczności do podejmowania tego typu aktywności w ich regionie. W ramach programu zorganizowane zostaną m.in. „Warsztaty Dobrego Klimatu” dla gmin, podczas których przedstawiciele gmin i lokalni liderzy dowiedzą się, w jaki sposób inwestycje
w proekologiczne rozwiązania energetyczne mogą wpłynąć na rozwój ich gminy oraz jakie istnieją możliwości dofinansowania ekologicznych projektów. Brak rzetelnej wiedzy na ten temat jest często przeszkodą dla inicjowania tego typu inwestycji.

„Istnieje wyraźna potrzeba wskazania realnych możliwości wsparcia finansowego proekologicznych inwestycji i przekazywania usystematyzowanej wiedzy na ten temat. Wiele mówi się bowiem o funduszach unijnych, jednak nadmiar informacji i obawa przed zawiłymi procedurami często zniechęcają do korzystania z nich” – wyjaśnia Artur Michalski, ekspert kampanii „Gaspol kibicuje klimatowi”, były wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W ramach kampanii ogłoszony zostanie ponadto ogólnopolski konkurs na „Gminę Przyszłości”, a następnie opracowany ranking „Dobrych praktyk”, prezentujący godne naśladowania praktyki polskich gmin na rzecz poprawy klimatu oraz rozwoju regionu
i zamieszkującej go społeczności lokalnej. Będzie on stanowił inspirację i przykład dla gmin, pokazujący w jaki sposób można wykorzystać potencjał inwestycji
w innowacyjne rozwiązania energetyczne.

Dla potrzeb kampanii powołana została Rada Programowa, w skład której weszli wybitni eksperci w zakresie energetyki, socjologii, pozyskiwania środków unijnych oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W Radzie Programowej znaleźli się:
 dr inż. Arkadiusz Węglarz, członek Krajowej Agencji Poszanowania Energii
 dr Andrzej Hałasiewicz, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 mgr inż. Artur Michalski, Business Consulting Group Grupa Doradztwa Europejskiego, były Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 mgr Bożena Wróblewska, Gaspol
 mgr Kamil Dolata, Gaspol

Kampania potrwa do końca 2010 roku. Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu www.kibicujklimatowi.pl.

Inicjatorem programu jest firma Gaspol S.A.

Patroni instytucjonalni programu:
– Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE),
– Związek Powiatów Polskich (ZPP)
– Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP)

Patron medialny programu:
– Naszemiasto.pl

On Board PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.