Fitch podtrzymał rating podmiotu dla BRE Leasing na poziomie „A” – Portal PR - 24PR
Fitch podtrzymał rating podmiotu dla BRE Leasing na poziomie „A”

16.09.2009 Kategoria: bankowość. Autor: ipis

puzzleFitch Ratings podtrzymał ratingi dla BRE Leasing („BREL”): rating podmiotu („Long-term IDR”) „A” (pojedyncze A), rating krótkoterminowy („Short-term IDR”) „F1” i rating wsparcia „1”. Perspektywa ratingu podmiotu pozostaje Stabilna.

Rating podmiotu, rating krótkoterminowy i rating wsparcia uwzględniają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, jakie spółka mogłaby otrzymać od swojego podmiotu dominującego, Commerzbank AG posiadającego rating „A+”/„F1” z perspektywą stabilną, gdyby było to potrzebne. Stabilna perspektywa ratingu dla BRE Leasing odzwierciedla stabilną perspektywę ratingu Commerzbank.

Po latach szybkiego wzrostu sprzedaż nowych kontraktów w skali całego sektora leasingowego zmalała o 40% w pierwszym półroczu 2009. Spadek sprzedaży BREL był zgodny ze średnią rynkową, jednak w segmencie ruchomości był większy. Wzrost portfela BREL w przyszłości może być ograniczony przez limity wzrostu aktywów ważonych ryzykiem ustalane przez BRE Bank w ramach zarządzania skonsolidowanymi aktywami ważonymi ryzykiem i współczynnikiem wypłacalności.

Udział zaangażowań z utratą wartości wzrósł na koniec pierwszego półrocza 2009 do 7,3% z 5.2% w końcu 2007 roku a najwyższe wskaźniki należności zagrożonych (ponad 10%) wystąpiły w umowach dotyczących samochodów ciężarowych i maszyn. Pokrycie rezerwami należności z utratą wartości było stabilne i wynosiło 50%. BREL finansuje się w pełni z rynku międzybankowego. Udział Commerzbanku w finansowaniu działalności BREL wynosił 74% na 30 czerwca 2009, ale będzie ulegał zmniejszeniu, gdyż zapadające pożyczki będą zastępowane finansowaniem bezpośrednio z BRE Banku. Płynność nie jest wysoka, jednak krótkoterminowa luka płynności jest znacząco niższa od wewnętrznego limitu gotówki i udzielonych, ale niewykorzystanych linii kredytowych. Kapitał własny w BREL jest niski, ale wynika to ze scentralizowanego na poziomie grupy sposobu zarządzania kapitałem.

Większościowym akcjonariuszem BRE Leasing jest BRE Bank posiadający 50% udziałów + 1 akcja. BRE Bank konsoliduje BRE Leasing metodą pełną. Natomiast akcjonariuszem większościowym BRE Banku jest Commerzbank posiadający 69,78% kapitału banku. Pozostałe udziały BRE Leasing należą do Commerz Real AG – spółki należącej w 100% do Commerzbank. W pierwszym półroczu 2009 BREL był drugą spółką leasingową w Polsce pod względem wartości przedmiotów oddanych w leasing z około 11% udziałem w rynku.

Fitch Polska

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.