PATENTUS S.A. publikuje prospekt emisyjny – Portal PR - 24PR
PATENTUS S.A. publikuje prospekt emisyjny

28.09.2009 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

wykresPATENTUS Spółka Akcyjna w dniu 28 września br. opublikowała prospekt emisyjny. PATENTUS S.A. specjalizuje się w produkcji oraz handlu maszynami i urządzeniami dla przemysłu, w tym przede wszystkim dla przemysłu górniczego. Spółka planuje pozyskać z emisji akcji ok. 8 mln złotych netto.

W ramach oferty publicznej PATENTUS S.A. oferowanych jest 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii F. Na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych Spółka zamierza wprowadzić istniejące akcje serii D w liczbie 5.250.000 oraz serii E w liczbie 3.125 000. Do obrotu na GPW wprowadzone będzie również nie więcej niż 3.000.000 akcji nowej emisji serii F oraz nie więcej niż 3.000.000 praw do akcji serii F. Łącznie Spółka zamierza wprowadzić do notowań nie więcej niż 11.375.000 akcji.

Akcje Serii F zaoferowane zostaną do objęcia w dwóch transzach: transzy małych inwestorów (300.000 sztuk) i transzy dużych inwestorów (2.700.000 sztuk). Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona m.in. w oparciu o wyniki procesu budowy księgi popytu, będzie jednakowa dla wszystkich transz i zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji. Maksymalna cena emisyjna akcji serii F została ustalona na 3,00 zł.

Cena emisyjna zostanie ogłoszona 28 września br. – po zakończeniu procesu book-building. Oferującym akcje serii F PATENTUS S.A. jest Dom Maklerski BOŚ S.A. Szczegółowe informacje dotyczące emisji można znaleźć też na stronie firmy www.patentus.pl oraz na stronie oferującego http://bossa.pl .

Harmonogram Oferty Publicznej

Otwarcie Oferty Publicznej 28 września 2009 r.
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów 5-7 październik 2009 r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 7 października 2009 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów 8-14 października 2009 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 8-14 października 2009 r.
Planowany termin przydziału Akcji Serii F 15 października 2009 r.

„Liczymy na to, że nasza oferta publiczna spotka się z zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w branży popartym rosnącymi przychodami i wysoką rentownością. Zamierzamy utrzymać znaczący poziom przychodów uzyskiwany w segmencie maszyn górniczych. Według prognoz, w ciągu najbliższych 15 – 20 lat zapotrzebowanie na węgiel będzie rosnąć, co powinno wpływać na dalsze inwestycje w maszyny i urządzenia służące wydobyciu i generować dalszy wzrost przychodów Spółki. Zamierzamy rozszerzyć sprzedaż do innych gałęzi przemysłu jak np. energetyka, gdzie również mogą być stosowane produkowane przez nas urządzenia. Przykładowo dostarczyliśmy nasze urządzenia do Cementowni Ożarów. Środki pozyskane z emisji akcji pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój, w tym na dywersyfikację źródeł przychodów, poprzez wprowadzenie nowych usług do oferty oraz rozwój sprzedaży na rynki zagraniczne.” – mówi Józef Duda, Prezes Zarządu PATENTUS S.A.

W przypadku ustalenia ceny emisyjnej na poziomie maksymalnym, Spółka zamierza pozyskać z emisji akcji ok. 8 mln złotych netto. Kapitał pozyskany z giełdy zostanie przeznaczony na:

1. Poszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez rozbudowanie wydziału obróbki skrawaniem i wyposażenie go dodatkowo w maszyny skrawające sterowane numerycznie,
2. Usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania.
3. Zbudowanie grupy ze średnich firm produkujących maszyny i urządzenia oraz dla przemysłu.
4. Rozwój działalności eksportowej poprzez nawiązanie współpracy z firmami chińskimi.

Realizacja przedstawionej powyżej strategii planowana jest na najbliższe 2-3 lata.

PATENTUS S.A. rozpoczęła także proces dywersyfikacji branż, w których działa poprzez dostarczenie maszyn do Cementowni OŻARÓW. Spółka podjęła już też działania zmierzające do rozszerzania działalności poza granice kraju poprzez nawiązanie współpracy z firmami chińskimi.

Stawiając na rozwój Spółka skoncentrowała się na inwestycjach w nowoczesne maszyny i urządzenia, które dodatkowo podnoszą wydajność pracy oraz jakość oferowanych produktów i usług.

W 2008 roku PATENTUS S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 68 mln zł i zysk netto 6,5 mln zł. Zgodnie z prognozami przedstawionymi w prospekcie emisyjnym, zbadanymi przez podmiot uprawniony, na 2009 rok Zarząd planuje osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 70 mln zł oraz zysk netto 7 mln zł. W I półroczu bieżącego roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 35 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,5 mln zł.

________________________________________
PATENTUS S.A (www.patentus.pl) Spółka specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych. W swojej ofercie posiada przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie, przenośniki taśmowe, kruszarki urobku, platformy transportowe, pomosty robocze, chłodnice oraz urządzenia przesuwające. PATENTUS S.A. wykonuje również konstrukcje stalowe oraz świadczy usługi obróbki blacharskiej i mechanicznej, usługi spawalnicze, obróbkę mechaniczną oraz śrutowanie i malowanie konstrukcji i detali. W 2006 r. PATENTUS S.A. otrzymał prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu 2006 roku, a w 2008 został wyróżniony w kategorii „Najdynamiczniejszej firmy województwa śląskiego” podczas II edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2007.

Core PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.