Revenue Assurance dla systemów billingowych – Portal PR - 24PR
Revenue Assurance dla systemów billingowych

22.09.2009 Kategoria: Systemy IT. Autor: ipis

verax_System Ochrony Przychodów (Revenue Assurance, RA) dla systemów billingowych to specjalistyczny mechanizm, którego głównym zadaniem jest monitorowanie procesu rozliczeń przedsiębiorstwa.

Niszą, w której systemy RA zadomowiły się najbardziej są firmy telekomunikacyjne, choć nie tylko. Praktycznie każde przedsiębiorstwo, w którym liczbę klientów liczy się w tysiącach, oferuje zróżnicowaną politykę taryfową i wykorzystuje automatyczne systemy naliczania opłat, jest naturalnym kandydatem do wdrożenia takiego systemu.
Szacuje się, że dla systemów telekomunikacyjnych straty związane z brakiem Revenue Assurance mogą sięgać od kilku do nawet kilkunastu procent zafakturowanych kwot.
Budowa systemu RA

System RA dla rozliczeń jest nadbudową na system bilingowy i jako taki musi być opisywany w powiązaniu z nim. Aby lepiej zrozumieć rolę systemu RA musimy najpierw uświadomić sobie, jak działa typowy system bilingowy.

Najlepiej wyobrazić sobie proces bilingowy jako swojego rodzaju rzekę danych, zawierającą informacje o użyciu produktu danej firmy przez jej klientów, gdzie drobne strumienie związane z użyciem usługi przez pojedynczego klienta czy określonego obszaru łączone są i ujednolicane przez podsystem mediacji do postaci głównej rzeki o formacie zrozumiałym dla centralnego systemu bilingowego.

Dla przykładowej firmy telekomunikacyjnej, pierwszym krokiem w procesie rozliczenia będzie log zdarzeń wygenerowany przez inteligentne węzły sieci telekomunikacyjnej. Z kolei dla np. sieci wodociągowej będzie to zapis z urządzenia przenośnego wykorzystywanego przez inkasenta do odczytania liczników.

Zarówno w jednej jak i drugiej firmie może być wykorzystywanych wiele różnych typów urządzeń zbierających dane o użyciu. Ponieważ mają one różnych producentów i występują w wielu wersjach, dane przez nie generowane występują w różnych formatach. Aby były użyteczne w procesie bilingowym, wymagają one specjalizowanego oprogramowania, którego zadaniem jest ujednolicenie ich postaci do jednego formatu zrozumiałego przez centralny system bilingowy. Oprogramowanie to nazywa się systemem mediacyjnym. Na wejściu do takiego systemu znajduje się kilka lub kilkanaście różnych formatów danych, a produktem systemu mediacyjnego jest spójny strumień danych zrozumiały dla centralnego systemu bilingowego. Końcowym etapem procesu rozliczeń jest uwzględnienie taryf dla każdego Klienta, podsumowanie i wygenerowanie faktur.

Powyższy opis dotyczy systemu opłat typu abonamentowego (post-paid), w którym płatność naliczana jest po okresie rozliczeniowym. Aby jeszcze bardziej skomplikować powyższy model, możemy wyobrazić sobie system bilingowy który wspiera również rozliczenia przedpłatowe (pre-paid), np. systemy pre-paidowe działające w czasie rzeczywistym dla telefonii komórkowej.

Z powyższego opisu jednoznacznie wyłania się jeden obraz – systemy rozliczeń są złożonymi mechanizmami, często integrującymi wiele różnych rozwiązań różnych producentów. Awarie, błędy ludzkie i błędy oprogramowania na każdym z etapów przy tak złożonych strukturach są naturalną koleją rzeczy. Każda awaria może oznaczać utratę przychodów firmy. Ciągły monitoring jest absolutnie wymagany. W tym miejscu pojawia się system Revenue Assurance jako swego rodzaju nakładka na proces rozliczeń.

Kluczowym elementem wdrożenia systemu RA w określonym przedsiębiorstwie jest odpowiednie dobranie tzw. punktów pomiarowych, czyli krytycznych dla zadania monitorowania pozycji na schemacie przepływu danych bilingowych. Z punktów tych system RA kopiuje dane do swoich baz danych w taki sposób, by nie zakłócać pracy systemu bilingowego.

Ponieważ punkty kontrolne mogą wystąpić w dowolnym miejscu strumienia danych bilingowych (zarówno przed, jak i po warstwie mediacji), aby możliwe było porównywanie danych, system RA musi dysponować własnym odpowiednikiem systemu mediacyjnego.
Zbierając dane z różnych punktów kontrolnych system RA buduje bazę danych w postaci surowej. Forma taka jest jednak bezużyteczna dla potrzeb kontroli, dlatego oprócz samej możliwości kolekcjonowania danych, system RA powinien udostępniać narzędzia pozwalające na automatyczne tworzenie raportów na ogólnym poziomie (podsumowania, agregacje). Raporty takie są podstawowym narzędziem pracy analityka zajmującego się w danej firmie kontrolą przychodów.

Na raportach oparta jest również istotna funkcjonalność, jaką jest automatyczne alarmowanie o wszelkich nieprawidłowościach wykrytych w systemie rozliczeń.

Aspekty techniczne

Z technicznego punktu widzenia system RA to głównie dwa podsystemy. Pierwszy z nich to podsystem mediacyjny, który służy do interpretacji i konwersji formatów danych używanych w poszczególnych punktach kontrolnych na postać uspójnionych danych w wewnętrznych tabelach systemu RA. Drugi to rozbudowana hurtownia danych, oferująca zarówno typowe mechanizmy wielowymiarowej i automatycznej analizy, agregacji i sumowania, jak i również specjalizowane pod kątem RA raporty oraz system alarmowania.
Systemy RA to systemy wieloużytkownikowe, trójwarstwowe lub w architekturze klient serwer.

Podsumowanie

Systemy Revenue Assurance pełnią istotną rolę w każdym przedsiębiorstwie stosującym opisany powyżej sposób rozliczeń. Ze względu na szacunkowe straty ponoszone przy ich braku, wdrożenia systemów RA charakteryzują się zwykle bardzo krótkim czasem zwrotu poniesionych nakładów. Jednocześnie zapewniają one analitykom wygodne narzędzie, które pozwala na zmniejszenie wysiłku potrzebnego do ich pracy, co również zmniejsza koszty operacyjne przedsiębiorstwa.

Verax Systems ma duże doświadczenie w integracji oraz wdrażaniu systemów Revenue Assurance – współpracujemy z prawie wszystkimi liczącymi się dostawcami tego typu systemów na świecie. Prosimy o kontakt z naszym konsultantem aby dowiedzieć się w jaki sposób wdrożenie systemu RA może przynieść wymierne oszczędności firmie.

Verax Systems

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.