TFI SATUS rozpoczyna działalność – Portal PR - 24PR
TFI SATUS rozpoczyna działalność

15.09.2009 Kategoria: fundusze. Autor: ipis

satusTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SATUS SA, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Domu Maklerskiego SA, inauguruje działalność operacyjną tworząc dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych: FIZ Venture Capital oraz FIZ Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych.

SATUS to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które będzie specjalizowało się w uruchamianiu niszowych, niestandardowych, często branżowych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, w tym funduszy typu venture capital, inwestujących w przedsięwzięcia start-up i małe spółki o dużym potencjale wzrostu. Towarzystwo zamierza wyróżnić się na tle konkurencji poprzez niestosowane dotychczas przez inne FIZ mechanizmy ograniczania ryzyka i podziału dochodów. Strategia SATUSA zakłada, że część certyfikatów inwestycyjnych zawsze będzie nabywana przez inwestora strategicznego lub branżowego, a pozostała, większa część zostanie zaoferowana inwestorom finansowym, którzy zyskają pierwszeństwo w otrzymywaniu pierwszych dochodów z funduszu.
Certyfikaty inwestycyjne w ramach ofert niepublicznych w pierwszej kolejności będą kierowane do Sieci Inwestorów Prywatnych SATUS. Natomiast w przypadku ofert publicznych certyfikaty FIZ będą mogli nabywać inwestorzy dysponujący środkami na inwestycje powyżej 50 tys. euro.

W najbliższych tygodniach TFI SATUS zaoferuje w ramach oferty publicznej certyfikaty FIZ Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych. Natomiast w przypadku FIZ Venture Capital, który będzie inwestował w firmy innowacyjne na początkowym etapie rozwoju, są obecnie przyjmowane zobowiązania inwestycyjne do nabycia certyfikatów, które w dalszej kolejności zostaną zaoferowane w ofercie niepublicznej.

– Uruchamiając fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy poszukują nowych sposobów dywersyfikacji dotychczasowych inwestycji. Mając unikalną strategię związaną z obecnością inwestorów branżowych i strategicznych w naszych funduszach, będziemy innowacyjnym TFI – mówi Mariusz Borowiec, Prezes TFI SATUS.

FIZ Venture Capital to fundusz, którego certyfikaty będą mogli nabyć w ramach oferty niepublicznej inwestorzy należący do Sieci Inwestorów Prywatnych SATUS. Celem funduszu jest osiąganie zysków z inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia i pomysły na początkowym etapie wdrażania. Inwestorem strategicznym funduszu będzie Krajowy Fundusz Kapitałowy SA, którego celem jest wspieranie w ramach środków krajowych i unijnych, inwestycji w innowacyjne spółki typu start-up.
Fundusz zamierza pozyskać 50 mln zł, z czego połowę ma stanowić wsparcie z KFK SA. Okres inwestycji funduszu to 3 – 7 lat. Minimalny wkład inwestora to 500 tys. złoty (wpłata jest rozłożona w czasie na 4 – 5 lat). Oczekiwana roczna stopa zwrotu to 30 proc. Oferta niepubliczna zobowiązań inwestycyjnych do nabycia certyfikatów zakończy się 20 października br.

Od 15 października do 15 grudnia br. planowana jest oferta publiczna zapisów na certyfikaty FIZ Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych. Fundusz adresowany jest do inwestorów chcących czerpać zyski z inwestycji w nieruchomości komercyjne (budowane dla konkretnego najemcy/nabywcy, centra handlowe, biura, hale magazynowe). Inwestorem branżowym został doświadczony deweloper: BIK SA. Do jego zadań będzie należało wyszukiwanie, weryfikowanie i nadzór nad realizacją projektów deweloperskich. Po zrealizowaniu inwestycji BIK SA zajmie się także komercjalizacją powstałych obiektów (wynajem powierzchni i znalezienie nabywcy). Planowana maksymalna wartość wpłat do funduszu to 50 mln zł, a okres inwestycji to 3 – 5 lat. Minimalna wartość inwestycji w FIZ Deweloperski Obiektów Komercyjnych wynosi 50 tys. euro. Oczekiwana roczna stopa zwrotu to 25 proc.

****

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SATUS SA działa na podstawie licencji Komisji Nadzoru Finansowego z 30 lipca 2009 roku. Prezesem Zarządu jest Mariusz Borowiec, makler papierów wartościowych oraz praktyk w zarządzaniu inwestycjami i operacjami w niszowych spółkach technologicznych.
Procesy w zakresie prac przygotowawczych dotyczących polityki inwestycyjnej funduszy SATUS, identyfikację niszowych branż oraz zarządzanie aktywami wykonuje Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Sp. z o.o., która została utworzona w 2005 roku w ramach grupy Beskidzkiego Domu Maklerskiego SA. Spółka Zarządzająca buduje także ‘Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS” i nią zarządza. BDM SA wspiera swoim zapleczem analitycznym procesy podejmowane w ramach SATUS i jest strategicznym inwestorem finansowym należącym do „Sieci Inwestorów Prywatnych SATUS”.
Spółka Zarządzająca do tej pory powołała i zarządza już dwoma funduszami typu venture capital, działającymi w formie spółki komandytowej – akcyjnej. Wspólnie z największymi ośrodkami naukowo badawczymi w Polsce tworzy tzw. akceleratory, w ramach których przy wykorzystaniu środków unijnych inkubowane są projekty inwestycyjne dla funduszy SATUS.
Grupa SATUS zagospodarowuje niszowy segment rynku kapitałowego związany z finansowaniem nowych przedsięwzięć. Realizując swoje działania pozyskuje wsparcie publiczne (fundusze celowe i unijne) na najbardziej ryzykowny i często najbardziej kosztowny element cyklu inwestycyjnego, tj. prace przygotowawcze a także na pozostałe etapy wdrażania projektów.
Prezesem Spółki Zarządzającej jest Krzysztof Bełech, były makler papierów wartościowych oraz ekspert w zakresie przygotowywania i oceny projektów inwestycyjnych.
Radę Nadzorczą Podmiotu Zarządzającego SATUS tworzą Lech Głogowski, wiceprezes Zarządu Beskidzkiego Domu Maklerskiego SA, Jacek Obrocki, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej BDM SA i Cezary Cerowski, dyrektor Wydziału Zarządzania Portfelami Inwestycyjnymi BDM SA.

Więcej informacji na www.satus-tfi.pl.
Grupa SATUS

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.