„Ubezpieczenie z przyszłością”, czyli Generali dla Klientów Alior Banku – Portal PR - 24PR
„Ubezpieczenie z przyszłością”, czyli Generali dla Klientów Alior Banku

08.10.2009 Kategoria: Ubezpieczenia. Autor: ipis

P2Z początkiem października br. w ramach stałego poszerzania swojej oferty w zakresie bancassurance Generali Życie T.U. wraz z nowym partnerem – Alior Bankiem – wprowadziło atrakcyjny produkt inwestycyjny z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – „Ubezpieczenie z przyszłością”. Ta inwestycyjno-ubezpieczeniowa polisa Generali zapewnia ubezpieczenie na życie i umożliwia alokację środków w wybrane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz trzy portfele modelowe. Produkt przeznaczony jest specjalnie dla Klientów Alior Banku.

Nowa propozycja Ubezpieczenia na Życie przygotowana przy współpracy z Alior Bankiem to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych i efektywniejszych form pomnażania kapitału, preferujących regularne i długoterminowe formy inwestowania oszczędności na przyszłość.

„Ubezpieczenie z przyszłością” to aktywne oszczędzanie w formie polisy na życie, o nowatorskich możliwościach komponowania własnej strategii inwestycyjnej. Obejmuje ona inwestycje, umożliwiające alokację środków w 37 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, w tym również w wybrane fundusze kapitałowe Generali oraz w 3 portfele modelowe o różnym potencjale zysku i ryzyka. Minimalna wpłata w ramach składki regularnej wynosi 150 zł miesięcznie, przy czym klient sam decyduje o częstotliwości opłacania składek pomiędzy: miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną. Możliwa jest też zmiana wysokości składki oraz częstotliwości opłacania w czasie trwania inwestycji.

Więcej o dostępnych formach oszczędzania na stronie http://www.aliorbank.pl/pl/klienci_indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie_z_przyszloscia

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, gdzie alokacji podlega 100% wpłaty. Szeroka gama dostępnych instrumentów pozwala zdywersyfikować środki zarówno pod względem przedmiotu inwestycji jak i pod względem geograficznym. Możliwe jest też modyfikowanie wybranej strategii inwestycyjnej i przenoszenie środków między funduszami.

Polisa zawierana jest w jednym z oddziałów Alior Banku za pomocą deklaracji elektronicznej. Z datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo otwiera rachunek, na którym ewidencjonuje jednostki uczestnictwa. Zarządzanie środkami, dokonywanie operacji związanych z inwestycjami, dostęp do informacji o polisie, umożliwia specjalnie dedykowany klientom portal internetowy. Do ich dyspozycji uruchomiany został również standartowo informacyjny serwis sms dla klientów.

– „To umowa z kolejnym już ważnym partnerem biznesowym w ramach strategii rozwoju obszaru bancassurance Generali. Nasza filozofia bancassurance nie ogranicza się jedynie do samego zawarcia kontraktu z bankiem. Na ofertę bancassurance staramy się bowiem patrzeć przez pryzmat finalnego klienta. Tym razem wraz z Alior Bankiem wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie, mające zapewnić klientom wartość dodaną dla współpracy ubezpieczyciela i banku. Nasza umiejętność indywidualnego podejścia i gotowość do proponowania partnerom bankowym niestandardowych rozwiązań powoduje, że dziś Generali oferuje w kanale bancassurance pełne spektrum produktów ubezpieczeniowych, wychodzących na przeciw różnym oczekiwaniom i potrzebom zarówno naszych partnerów bankowych, jak i finalnie naszych wspólnych Klientów” – mówi Wojciech Trybuszkiewicz, dyrektor Departamentu Bancassurance w Generali Życie T.U. S.A.

***

Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty gromadzone przez klientów w Alior Banku są objęte poręczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W perspektywie 3 lat Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku w zależności

od segmentu oraz zdobyć zaufanie około miliona klientów, osiągając rentowność już w trzecim roku działalności. W tym okresie bank otworzy 200 oddziałów, 400 agencji i 300 dodatkowych punktów sprzedaży. Bankiem kieruje pięcioosobowy Zarząd w składzie: Wojciech Sobieraj – prezes Zarządu oraz czterech wiceprezesów – Krzysztof Czuba, Niels Lundorff, Artur Maliszewski i Cezary Smorszczewski. Radę Nadzorczą Alior Banku tworzą: Helene Zaleski – przewodnicząca Rady Nadzorczej, prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. Marek Michalski, prof. Krzysztof Obłój i Michał Panowicz.

Grupa Generali

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.