10 trendów w rozwoju pracowników według House of Skills S.A. – Portal PR - 24PR
10 trendów w rozwoju pracowników według House of Skills S.A.

06.10.2009 Kategoria: Kariera. Autor: ipis

personelAnalizie poddane zostały tendencje zachodzące na rynku pracy, na rynku szkoleń oraz oczekiwania wobec pracowników w przedsiębiorstwach. „Polskie firmy chcą szkolić swoich pracowników. Rozumieją, że dobrze wykwalifikowana kadra jest podstawą do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych i rynkowego sukcesu” – komentuje zestawienie Aleksander Drzewiecki, Prezes House of Skills.

„Prezentowane przez nas trendy wskazują na poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących szkoleń – od właściwego wykorzystania dotacji unijnych do wdrażania najnowocześniejszych metod i koncepcji szkoleniowych.”

Zdaniem autorów zestawienia, obecnie w firmach nacisk kładziony jest na redukcję kosztów, a na menedżerach odpowiedzialnych za wyniki biznesowe wywierana jest silna presja na wyniki. Jednocześnie długotrwałym problemem firm jest niedobór i rotacja talentów. Rynek pracy nie dostarcza odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – absolwenci nie spełniają oczekiwań pracodawców. Równocześnie wkraczające na rynek pokolenie Y (zwane także 2.0), doskonale poruszają się w świecie nowych technologii, dzięki czemu potrafiące wykorzystać do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych nowoczesne metody szkoleniowe oparte na technologii.

Rynek szkoleń w Polsce zdominowany jest obecnie przez konkursy i przetargi na szkolenia dofinansowane z EFS przez Unię Europejską. Dzięki temu pojawiają się nowe podmioty, które chcą szkolić swoich pracowników.

Dzięki własnym doświadczeniom szkoleniowym House of Skills oraz analizie kilkunastu badań polskich i zagranicznych, m.in. Deloitte i PSZK, KPMG, Trio Management i Nowoczesna Firma, Pracuj.pl, SMG/KRC, Masie Center, Learning Consortium i Blanchard International, powstało zestawienie 10 głównych trendów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim:

1.Rozwijanie pracowników jako strategiczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.
2.Uzupełnianie braków w edukacji pracowników dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.Rosnące znaczenie programów zorientowanych na pozyskanie, utrzymanie i rozwój talentów oraz pracowników o wysokim potencjale.
4.Indywidualizacja procesu rozwojowego.
5.Digitalizacja szkoleń: rosnąca popularność e-learningu, webinariów (internetowe seminaria) oraz klas wirtualnych.
6.Przekazanie pracownikom odpowiedzialności za proces ich kształcenia: samouczenie oraz zdobywanie indywidualnych, społecznych i praktycznych kompetencji poprzez pracę z innymi ludźmi w grupie.
7.Wzajemna wymiana wiedzy między wszystkimi pracownikami bez względu na zajmowane stanowisko jako coraz ważniejsza forma podnoszenia kompetencji.
8.Wzrost znaczenia rozwoju menedżerów i liderów.
9.Interaktywność procesu kształcenia dzięki wykorzystaniu gier i symulacji biznesowych.
10.Wzmocnienie roli menedżerów w rozwoju pracowników, od coachingu zewnętrznego do wewnętrznego.

ITBC Communication

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.