BillBird S.A. popiera inicjatywę Ministerstwa Finansów – Portal PR - 24PR
BillBird S.A. popiera inicjatywę Ministerstwa Finansów

16.10.2009 Kategoria: bankowość. Autor: admin

plnFirma BillBird S.A. z satysfakcją przyjęła inicjatywę resortu finansów zakładającą ustawowe uregulowanie rynku pośrednictwa kasowego m.in. za pomocą włączenia działających na nim podmiotów pod kontrolę KNF. BillBird S.A. jest jedną z 13 instytucji, które od jesieni 2007 roku współpracowały w ramach tzw. Grupy Roboczej funkcjonującej przy ministerialnej Radzie Rozwoju Rynku Finansowego. Jej celem było przygotowanie przepisów zgodnych z dyrektywą Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, tzw. ‘The Directive on Payment Services’ (PSD).

BillBird S.A. od blisko 10 lat jest dostawcą najpopularniejszej w Polsce usługi płatniczej VIA™ – Moje Rachunki, którą na podstawie umów zawartych z wystawcami rachunków i właścicielami placówek handlowych udostępnia w ramach sieci terminalowej VIA™. Liczba miejsc oferujących usługi VIA™ przekroczyła w 2009 roku 10 tysięcy, co oznacza, że jest ich więcej niż oddziałów pocztowych w całym kraju.

Od początku działań na polskim rynku BillBird przestrzegał klientów przed nieuczciwymi praktykami niektórych „okienek kasowych”, których właściciele nierzadko znikali bez śladu z przywłaszczonymi pieniędzmi. Wciąż wiele osób skuszonych pozornie niewielkimi kosztami manipulacyjnymi decydowało się na ryzyko przekazania niemałych kwot za rachunki tym, którzy potrafili wykorzystywać tę łatwowierność. Przekazywane za pośrednictwem mediów apele nie mogły jednak wyeliminować tego zjawiska, bo otwarcie osiedlowego „okienka” wymagało jedynie założenia działalności gospodarczej. A to sprzyjało oszustwom. Jedynym skutecznym rozwiązaniem było jak najszybsze wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych.

Czytelne, zabezpieczające interes klientów regulacje dotyczące usług płatniczych zostały przekazane członkom Wspólnoty Europejskiej przez Parlament Europejski i Radę Europy w specjalnej dyrektywie PSD, którą przyjęto w listopadzie 2007 roku. Wkrótce po tym wydarzeniu Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace mające na celu wdrożenie zapisów PSD w prawodawstwie krajowym. – Od początku w Ramach Grupy roboczej przy RRRF wspieraliśmy proces, którego celem była regulacja rynku usług płatniczych. Upadki tzw. „okienek” wpływały negatywnie na nas wszystkich, skupiając, słusznie zresztą, zainteresowanie mediówmówi Marcin Wysocki, członek zarządu i Dyrektor Pionu Biznesu BillBird S.A.Klienci VIA™ – Moje Rachunki mogli być na szczęście cały czas spokojni, bo BillBird zawsze stosował najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i wprowadził najistotniejsze z punktu widzenia konsumenta regulacje zawarte w PSD. Ale przygotowywana ustawa, mamy nadzieję, znacznie ograniczy działalność oszustów i polski rynek płatności stanie się wreszcie cywilizowany. Nie muszę dodawać, że skorzystamy na tym wszyscy.

Star PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.