Generali ponownie numer 1 w Rankingu OFE – Portal PR - 24PR
Generali ponownie numer 1 w Rankingu OFE

10.10.2009 Kategoria: Konkursy. Autor: ipis

B1Dziennik „Rzeczpospolita” już po raz kolejny przygotował ranking najlepszych Otwartych Funduszy Emerytalnych. W tym bardzo prestiżowym zestawieniu Generali OFE trzeci raz z rzędu uzyskał pierwszą lokatę, wyprzedzając takich konkurentów jak Polsat OFE i ING OFE. W przygotowaniu analizy posłużono się 5 kryteriami, takimi jak: stopa zwrotu funduszy za ostatnie 10 lat, stan hipotetycznego konta emerytalnego, ryzyko inwestycyjne, pozycje funduszy w zestawieniach KNF oraz wysokość pobieranych opłat.

Średnio co pół roku zespół ekonomiczny dziennika „Rzeczpospolita” przeprowadza szczegółową analizę aktywności rynkowej Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na tej podstawie powstaje ranking, który uwzględnia najistotniejsze kryteria oceny efektywności funduszy emerytalnych. Eksperci „Rzeczpospolitej” w swoich ocenach biorą pod uwagę takie kryteria jak:

– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat,

– stan hipotetycznego konta emerytalnego,

– ryzyko inwestycyjne,

– pozycje funduszy w zestawieniach KNF oraz

– wysokość pobieranych opłat.

Ocena ryzyka inwestycyjnego to jedna z dwóch najważniejszych kategorii rankingu obok hipotetycznego stanu emerytalnego konta klienta. Do oceny ryzyka posłużono się dwoma istotnymi miarami tzw. tracking terror oraz miernik Sharp’a, które to zostały zsumowane. Na tej podstawie Generali OFE znalazło się na pierwszym miejscu w kategorii „oceny ryzyka inwestycyjnego” uzyskując maksymalną liczbę punktów jako najbezpieczniej inwestujący fundusz.

We wszystkich 4 pozostałych kategoriach (stopa zwrotu z inwestycji, stan hipotetycznego konta, średnia pozycja w rankingu KNF, wysokość opłat pobranych przez fundusze) Generali OFE osiągnęło za każdym razem pozycje w pierwszej trójce najlepszych, co łącznie – po zsumowaniu punktów – pozwoliło funduszowi zyskać miano najlepszego OFE na rynku.

Zestawienie najlepszych OFE przygotowane przez „Rzeczpospolitą” premiuje długoterminową stabilność wyników, która jest kluczowym kryterium przy wyborze OFE oraz przy ich ocenie przez klientów. W 10- letniej skali porównawczej wyniki inwestycyjne Generali pozostają najlepsze co potwierdza stabilną strategię inwestycyjną funduszu.

Generali OFE numerem 1 najbardziej prestiżowych zestawień

Otwarty Fundusz Emerytalny Generali okazał się zwycięzcą w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” już po raz trzeci z rządu. Poprzednio triumfował w zestawieniach z 9.X.2008 r. i 16.IV.2009 r. Fundusz Generali był też liderem ubiegłorocznego rankingu najlepszych OFE opublikowanego 29.12.2008 przez „Gazetę Wyborczą” oraz okazał się najlepszy w ostatnim rankingu Komisji Nadzoru Finansowego (z 6 X 2009 r.) podsumowującym wyniki inwestycyjne OFE za ostatnie 3 lata. Dowodzi to bardzo wysokiej, stabilnej i powtarzalnej oceny Generali dokonywanej przez niezależnych ekspertów rynkowych.

– „Kluczem do sukcesu w ciągu ostatnich lat była konsekwencja oraz odwaga w podejmowaniu decyzji stojących w sprzeczności z opinią większości uczestników rynku. Zwiększenie zaangażowania w akcje w okresie kiedy większość analityków przewidywała rychły koniec świata, zaowocowało bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi przez Generali OFE w bieżącym roku. Rankingi OFE, w których wciąż zajmujemy czołową pozycję potwierdzają, iż realizowana przez nas strategia inwestycyjna pozostaje właściwa i przynosi wymierne korzyści członkom naszego funduszu zarówno w czasie hossy, jak i bessy. ” – komentuje Rafał Markiewicz, Członek Zarządu Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Zarządzający Generali OFE.

Grupa Generali

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.