Oksy-biodegradacja: sprawdzona technologia – Portal PR - 24PR
Oksy-biodegradacja: sprawdzona technologia

22.10.2009 Kategoria: Ekologia. Autor: ipis

dom_zielonyPolscy naukowcy potwierdzili działanie oksy-biodegradacji. Pozytywna opinia niezależnych specjalistów na temat tego procesu to istotna informacja w kontekście prac nad projektem ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Powszechne stosowanie produktów oksy-biodegradowalnych może usprawnić gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych w naszym kraju.

Potwierdzona naukowo
Naukowcy z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Mariana Zaborskiego przeprowadzili badanie, które potwierdziło skuteczność oksy-biodegradacji. Badanie to polegało na porównaniu folii polietylenowej zawierającej dodatek oznaczony symbolem d2w oraz folii, która tego dodatku nie zawierała. Testy przeprowadzone zostały w laboratorium wyposażonym w profesjonalną aparaturę. Wyspecjalizowane urządzenia umożliwiły symulację starzenia polimerów w wybranych warunkach klimatycznych za pomocą promieniowania UV.

– Przyspieszona degradacja materiałów w warunkach laboratorium była adekwatna do tej zachodzącej w warunkach naturalnych. Badanie prowadziliśmy w dwóch naprzemiennych cyklach – dziennym i nocnym, przy czym w cyklu dziennym na próbki działało promieniowanie ultrafioletowe oraz podwyższona temperatura – mówi członek zespołu badawczego, mgr inż. Anna Masek z Politechniki Łódzkiej. Pracownicy instytutu poddawali próbki analizie co 48 godzin. – Po 16 dniach, folia zawierająca dodatek d2w wykazała całkowitą degradację. Stan folii nie zawierającej tego dodatku niemalże się nie zmienił – dodaje mgr inż. Anna Masek.

Opakowania przyszłości
Tradycyjny plastik rozkłada się w środowisku kilkaset lat. Produkty oksy-biodegradowalne ulegają całkowitemu rozkładowi na wodę, dwutlenek węgla i znikome ilości biomasy w czasie nie dłuższym niż 3 lata. Mogą one rozłożyć się samoczynnie pod wpływem działania takich czynników fizycznych, jak promieniowanie słoneczne, ciepło, ciśnienie oraz uszkodzenia mechaniczne. Degradacja następuje niezależnie od tego, czy odpady znajdują się głęboko na wysypisku, pod wodą czy też na otwartym powietrzu – mogą też być poddawane recyklingowi. Produkty oksy-biodegradowalne są powszechnie stosowane już w około 120 krajach. Kupując je, konsumenci przyczyniają się do zmniejszenia szkodliwości tworzyw sztucznych dla środowiska.

Ustawa w poczekalni
Miesiąc temu polski rząd zawiesił pracę nad ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która regulować będzie kwestię opłat nakładanych na torby foliowe. Opakowania oksy-biodegradowalne nie zostały ujęte w dotychczasowym projekcie ustawy, który zwalnia z opłaty recyklingowej torby papierowe i kompostowalne. Wytwarzanie produktów oksy-biodegradowalnych, w przeciwieństwie do tych kompostowalnych, nie wymaga inwestycji w zmianę parku maszynowego i tylko nieznacznie wpływa na podwyższenie kosztów produkcji. Zastanawiające jest dlaczego rząd nie uwzględnił w projekcie ustawy także oksy-biodegradacji – sprawdzonej przez specjalistów technologii służącej środowisku i konsumentom.

LAP development

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.