XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Portal PR - 24PR
XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw

28.10.2009 Kategoria: konferencje, Przedsiębiorczość. Autor: ipis

0091„Źródła finansowania MSP w kryzysie – przyspieszenie realizacji programów unijnych”
                                             Konferencja i warsztaty dla przedsiębiorców

Termin: 10 listopada 2009r.
Miejsce: Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14.
Organizator: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Współorganizatorzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MSP
Patronat honorowy nad Forum objął Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier Minister Gospodarki oraz Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie m.in.: tematyce wdrażania Rządowego Programu Antykryzysowego, instrumentom i źródłom finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dobrym praktykom w zakresie aplikowania i wykorzystywania środków unijnych przez MSP. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem szerszej  informacji nt. założeń Pakietu Antykryzysowego, funduszy strukturalnych, czy też najlepszych praktyk w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych będą mogli wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w ramach Forum i poświęconych następującym blokom tematycznym:

1. Rozwój przedsiębiorczości- możliwości współfinansowania inwestycji tradycyjnych i innowacyjnych.
Podczas spotkania przedstawiona zostanie charakterystyka poszczególnych działań oraz  procedury ubiegania się o dotacje inwestycyjne dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

2. Wspieranie gospodarki elektronicznej – możliwości współfinansowania rozwoju

e- usług oraz elektronicznego biznesu typu B2B.
Podczas spotkania przedstawiona zostanie charakterystyka poszczególnych działań oraz  procedury ubiegania się o dotacje na tworzenie e- usług oraz wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B.

3. Rozwój kwalifikacji i umiejętności zawodowych- możliwości współfinansowania projektów szkoleniowych i doradczych.
Podczas spotkania przedstawiona zostanie charakterystyka poszczególnych działań oraz  procedury ubiegania się o dotacje na realizację projektów szkoleniowo-doradczych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biuro Organizacyjne XV Forum MSP:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel.: 022 838 01 72, 022 838 32 11 wew. 121
fax.: 022 838 02 61
e-mail: promocja@mirip.org.pl,
www.fund.org.pl.

 
W ramach Forum organizowany jest też także konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2009r.
Wyróżnienie to funkcjonuje od 1994 roku i promuje najbardziej aktywne i dynamicznie rozwijające się firmy handlowe, produkcyjne, rzemieślnicze i inne usługowe. O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku mogą ubiegać się firmy należące do sektora MSP.

0090

 

Biuro organizacyjne Konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel: 022 636 65 24 fax: 022 838 02 61
e-mail: szkolenia@mirip.org.pl
www.fund.org.pl
(zakładka Lider Przedsiębiorczości 2009)

Program XV Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego MSP, formularz zgłoszeniowy z warunkami uczestnictwa do pobrania na www.fund.org.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.