Pokolenie Zoltrix kontra Wi-Fi – Portal PR - 24PR
Pokolenie Zoltrix kontra Wi-Fi

16.11.2009 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: ipis

puzzle1Współczesne dzieci to pokolenie singleplayer. Rower, piłkę, lalkę Barbie, komputer i rolki zostały wyparte przez laptop, konsolę do gier, aparat cyfrowy, mp3, Apple Ipod, quad i skuter. Studenci SWPS opracowali raport ukazujący przemiany, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 15 lat.

Etykieta „singleplayer” najlepiej odzwierciedla charakter stylu życia współczesnych dzieci, a „pokolenie multiplayer” jest symbolem minionych lat – twierdzą studenci SWPS. „Zaintrygowani przeszłością postanowiliśmy zbadać czym różnią się preferencje spędzania wolnego czasu, upodobania, marzenia oraz potrzeby młodych ludzi urodzonych w latach 90. oraz pokolenia dorastającego współcześnie – mówi Tomasz Ciuk, student V roku socjologii w SWPS. Badaniem zostały objęte cztery grupy osób: osoby urodzone w latach 1983-1989, ich rodzice, obecni uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice.

Co wykazały badania? Skala komercjalizacji spędzania czasu wolnego przez współczesne dzieci jest nieporównywalnie wyższa niż miało to miejsce w pierwszej dekadzie kapitalizmu. Kiedyś mniejsza oferta rynku powodowała większe skupienie się na tych samych rekwizytach i czynnościach, co sprzyjało swoistemu handlowi wymiennemu. Obecnie sprzęt sportowy, komórki, Ipod-y i konsole pozostają rzeczami osobistymi, a samo ich posiadanie jest wyznacznikiem czyjejś atrakcyjności i „fajności” dla grupy.

Z badań studentów wynika, że w latach 90. większość zabaw miało grupowy charakter. Miały one sens, gdy uczestniczyło w nich wiele dzieci. Musiały używać wyobraźni, aby stworzyć coś nowego, chociażby prowizoryczne boisko do mini baseball-a, gdzie za bazy służyły znalezione w pobliżu kamienie, a samo odwrócenie czapeczki daszkiem do tyłu czyniło z dziecka podwórkowej klasy zawodnika sportowego. Liczne deficyty, które charakteryzowały owe czasy wymuszały z kolei na dzieciach naukę nawiązywania i utrzymywania licznych znajomości i przyjaźni, bowiem często tylko w taki sposób można było uzyskać dostęp do komputera marki Commodore czy konsoli do kier Pegasus.

Rozwój rynku spowodował, iż obecnie dostępnych jest multum dóbr konsumpcyjnych, jakimi można obdarować dzieci. Ich różnorodność powoduje, iż szybko się nudzą tym, co już mają. Taka sytuacja wpływa na ograniczenie kreatywności dzieci, ponieważ wszystko, czego zapragną mają podane przez rynek niejako na tacy.

Raport z badań dostępny jest an stronie: http://www.swps.pl/index.php/zoltrix-kontra-wifi.html

***
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej powstała w 1996 r. Obecnie kształci ponad 11 tyś. studentów na Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydziale Filologicznym i Wydziale Prawa (w Warszawie), a także 2 wydziałach zamiejscowych (we Wrocławiu i w Sopocie). W ofercie dydaktycznej uczelni znajduje się 15 kierunków studiów.
SWPS jest pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, który otrzymał najwyższą ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo i socjologia oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo.
SWPS jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: m.in. 6-krotnie została sklasyfikowana na 1. miejscu w rankingu tygodnika „Wprost”, zdobywając „Złoty Indeks” w kategorii niepublicznych szkół niebiznesowych. Zajmując 2. miejsce w opublikowanym w maju 2009 r. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, SWPS została zaliczona do czołówki najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Więcej informacji na www.swps.pl.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.