Frost & Sullivan: Inwestycje na rynku automatyki i systemów sterowania w Europie Wschodniej konieczne dla spełnienia standardów UE – Portal PR - 24PR
Frost & Sullivan: Inwestycje na rynku automatyki i systemów sterowania w Europie Wschodniej konieczne dla spełnienia standardów UE

22.12.2009 Kategoria: GOSPODARKA. Autor: ipis

Warszawa – 21 grudnia 2009 roku – Przystąpienie do Unii Europejskiej i konieczność spełniania europejskich standardów przyczyniły się do wzrostu inwestycji na rynku automatyki i systemów sterowania (ang. automation and control solutions – ACS) w nowych, wschodnioeuropejskich państwach członkowskich UE. Według najnowszej analizy globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan, poświęconej rynkowi automatyki i systemów sterowania w Europie Wschodniej, w 2008 roku przychody w tej branży wyniosły 597,8 mln dolarów. Szacuje się, że w 2015 roku osiągną one kwotę 844,9 mln dolarów.

Segmenty użytkowników końcowych, przeanalizowane w raporcie Frost & Sullivan to energetyka, przemysł chemiczny, branża naftowa i gazowa, produkcja żywności i napojów, przemysł farmaceutyczny, produkcja ścieru drzewnego i papieru, woda i jej uzdatnianie, a także inne sektory, takie jak na przykład metalurgia i górnictwo, produkcja cementu, szkła oraz wyrobów tekstylnych.

W 2008 roku największy, 66-procentowy udział we wschodnioeuropejskim rynku ACS należał do czterech krajów z tego regionu, a mianowicie do Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier. Stało się tak dzięki silnym sektorom zwłaszcza w branży energetycznej, chemicznej oraz w przemyśle naftowo–gazowym. Kraje te po wstąpieniu do Unii Europejskiej szybciej poradziły sobie z transformacją i restrukturyzacją swoich gospodarek oraz dostosowaniem ich do standardów UE. Poza tym przyciągnęły duże inwestycje zagraniczne.

Polska stała się największym rynkiem ACS w Europie Wschodniej. W 2008 roku rynek ten wygenerował łącznie 125,6 mln USD przychodu. Szacuje się, że ogromne możliwości rozwojowe ma również polska branża energetyczna, dysponująca dostępem do Morza Bałtyckiego, obszaru, na którym w okresie objętym prognozą planowana jest duża liczba ekologicznych projektów, zwłaszcza farm wiatrowych.

„Priorytetem użytkowników końcowych są inwestycje w rozwój ich obecnych rozwiązań w zakresie automatyki i systemów sterowania” – twierdzi analityk firmy Frost & Sullivan Katarzyna Owczarczyk. „Ma to na celu spełnienie nowych europejskich standardów wprowadzonych po przystąpieniu do Unii Europejskiej”.

Firmy, które są użytkownikami końcowymi, muszą dostosować się do regulacji wprowadzonych przez różnego rodzaju organizacje bądź dokumenty, takie jak na przykład Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety and Health Administration – OSHA), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Agencja Ochrony Środowiska (EPA), czy też Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). Producenci ACS dokładają wszelkich starań, aby przestrzegać powyższych regulacji i obsługiwać użytkowników końcowych z poszczególnych branż. Unia Europejska oraz inne organizacje inicjują w różnych sektorach regionalne projekty mające na celu pomoc ich uczestnikom w określeniu oraz zaprojektowaniu właściwej struktury produkcji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoją rynki ACS w Europie Wschodniej, jest konieczność zapewnienia bardziej kompatybilnych rozwiązań. Prawie wszystkie sprywatyzowane zakłady przemysłowe w krajach tego regionu dysponują przestarzałymi technologiami, które wymagają modernizacji.

Wśród wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej najlepszymi perspektywami rozwoju mogą się pochwalić Słowacja, Rumunia i Polska. Zwłaszcza Polska i Rumunia dysponują mocnymi podstawami przemysłowymi, które jednak wymagają modernizacji.

„Główną potrzebą użytkowników końcowych w Europie Wschodniej jest modernizacja istniejących rozwiązań ACS w oparciu o najnowsze technologie” – wyjaśnia Owczarczyk. „Względy w zakresie kompatybilności są główną przyczyną opóźnień w procesie wdrażania automatyzacji”.

Producenci muszą zatem dostarczać systemy kompatybilne z instalacjami funkcjonującymi obecnie w poszczególnych zakładach. Tego rodzaju postępowanie budzi zaufanie użytkowników końcowych i zachęca ich do inwestowania w automatykę.

Projektowanie kompatybilnych rozwiązań w dziedzinie automatyki jest korzystne dla użytkowników końcowych, ponieważ pozwala korzystać z szerszej gamy wyrobów pochodzących od różnych producentów, zaspokajających wszystkie potrzeby i wymagania klientów. Również standaryzacja jest czynnikiem pozwalającym zaoszczędzić czas i środki finansowe przeznaczane na obsługę urządzeń oraz szkolenia pracowników.

„Producenci będą nadal odnosić korzyści w zakresie nakładów rzeczowych i kapitałowych dzięki efektywnemu wykorzystywaniu obecnych instrumentów” – konkluduje Owczarczyk. „Wytwórcy urządzeń ACS powinni starać się dostarczać systemy o otwartej architekturze oraz wysokim stopniu kompatybilności, dzięki czemu ich wyroby będą się cieszyć dużym zaufaniem użytkowników końcowych i motywować ich do inwestowania w automatykę”.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat omawianej analizy, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, pod adresem joanna.lewandowska@frost.com. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz danych kontakowych.

Rynek automatyki i systemów sterowania w Europie Wschodniej to część partnerskiego programu usługowego Automatyka przemysłowa & kontrola procesów, który obejmuje również badania i analizy następujących rynków: rynek automatyki i systemów sterowania w Europie Wschodniej, rynek automatyki i usług w zakresie systemów sterowania, informator na temat światowego rynku programowalnych sterowników logicznych kontrolerów, światowy rynek systemów nadzorujących przebieg procesów technologicznych lub produkcyjnych oraz światowy rynek systemów kontroli rozproszonej (DCS). Wszystkie objęte subskrypcją usługi analityczne dostarczają szczegółowych informacji na temat możliwości rynkowych oraz branżowych trendów ocenianych między innymi na podstawie obszernych wywiadów z rynkowymi graczami.

Rynek automatyki i systemów sterowania w Europie Wschodniej
M427-10

O Frost & Sullivan
Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Wzrostu, współpracując z klientami w osiągnięciu najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania. Program firmy – Growth Partnership Service – dostarcza dokładnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii wzrostu. Frost & Sullivan ma 45-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 40 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat Partnerstwa na Rzecz Wzrostu firmy Frost & Sullivan pod adresem http://www.frost.com.

Corporate Communications

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.