Pierwszy polski produkt ubezpieczeniowy od następstw zachorowania na grypę typu AH1N1 – Portal PR - 24PR
Pierwszy polski produkt ubezpieczeniowy od następstw zachorowania na grypę typu AH1N1

03.12.2009 Kategoria: Ubezpieczenia. Autor: admin

inter_riskOd 1 grudnia 2009 InterRisk Vienna Insurance Group oferuje polisę, która obejmuje ochroną ryzyko zachorowania na grypę A (H1N1).
Biorąc pod uwagę fakt, że wirus grypy A(H1N1) rozprzestrzenia się bardzo szybko i ryzyko zachorowania jest całkiem realne, nowy produkt ma być ubezpieczeniowym antidotum na nową grypę.

Nowy produkt oferowany będzie głównie:
– osobom indywidualnym, którym obcy jest hazard i świadomie zabiegają o bezpieczeństwo własne i najbliższych. Będą mieli szanse uzupełnić swój dotychczasowy pakiet ubezpieczeń (ochroną ubezpieczeniową można objąć nie tylko nabywcę polisy, ale także jego małżonka lub partnera i dzieci),
– pracodawcom, którzy w swoje programy pracownicze wpisują troskę o swoje kadry i w nowoczesny sposób zarządzają ryzykiem prowadzenia firmy. Produkt przeznaczony jest szczególnie dla spółek i instytucji, w których pracownicy narażeni są na infekcje – lekarzy i personelu zatrudnionego w szpitalach i w placówkach medycznych, pracowników firm handlowych często podróżujących w ramach delegacji służbowych, pracowników sieci handlowych, itp.

„Leczenie grypy wywołanej wirusem A(H1N1) jest objęte ubezpieczeniem w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, oczywiście wszyscy wiemy, że leczenie jest bezpłatne, ale… wszyscy też wiemy, że każda choroba rujnuje nie tylko zdrowie. Nasze nowe ubezpieczenie zapewnia znaczącą rekompensatę dodatkowych wydatków finansowych”, mówią przedstawiciele InterRisk.

Jeżeli pierwsze objawy zachorowania na grypę A(H1N1) wystąpią w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i grypa zostanie zdiagnozowana w tym okresie – InterRisk Vienna Insurance Group gwarantuje świadczenia finansowe:

– dla ubezpieczonego na każdym etapie procesu leczenia od momentu zdiagnozowania nowego wirusa grypy A(H1N1), przez okres pobytu w szpitalu i leczenie po wyjściu ze szpitala,
– dla najbliższych w przypadku najcięższego powikłania nowej odmiany grypy – śmierci osoby ubezpieczonej.

Jest to ubezpieczenie dla każdego bez względu na wiek, ponieważ nie wprowadzono górnej granicy wiekowej.

Umowa ubezpieczenia zapewnia następujące rodzaje świadczeń:
1. z tytułu zachorowania na grypę A(H1N1) zdiagnozowanego w okresie trwania umowy ubezpieczenia – wypłata 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia np. 21 000 PLN przy sumie ubezpieczenia 70.000 PLN,

2. z tytułu zryczałtowanych kosztów pogrzebu ubezpieczonego na skutek śmierci ubezpieczonego w wyniku zachorowania na grypę A(H1N1) zdiagnozowanego w okresie trwania umowy ubezpieczenia – wypłata 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia – np. 70 000 PLN przy sumie ubezpieczenia 70 000 PLN (w przypadku wypłaty świadczenia za fakt zdiagnozowania choroby, potrąca się kwotę 21.000 PLN),

3. z tytułu pobytu w szpitalu ubezpieczonego w wyniku zachorowania na grypę A(H1N1) zdiagnozowanego w okresie trwania umowy ubezpieczenia – wypłata 3% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie za 30 dni pobytu w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia – np. 2.100 PLN za dzień pobytu w szpitalu przez okres 30 dni pobytu, przy sumie ubezpieczenia 70.000 PLN,

4. zwrot kosztów leczenia wynikających z zachorowania na grypę AH1N1 zdiagnozowanego w okresie trwania umowy ubezpieczenia i które Ubezpieczony poniósł po dniu wypisu ze szpitala – wypłata do 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia – np. do 7 000 PLN przy sumie ubezpieczenia 70.000 PLN.

Suma ubezpieczenia ustalana jest na wniosek Ubezpieczającego i może wynosić odpowiednio: 40.000 PLN, 50.000 PLN, 60.000 PLN lub 70.000 PLN.

Roczna składka za ubezpieczenie indywidualne wynosi od 200 PLN do 350 PLN za osobę, i jej wysokość uzależniona jest od wysokości wybranej sumy ubezpieczenia. Składkę można opłacić w dwóch ratach.
Ryzyko zachorowania na grypę A(H1N1) niewątpliwie ze względu na bardzo ciężkie powikłania można uznać za poważne zachorowanie. Ubezpieczenia poważnych zachorowań zawierają katalog ściśle zdefiniowanych chorób np. zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, utrata wzroku, słuchu, mowy, paraliż, choroba nowotworowa itp. W obecnie występującym na rynku ubezpieczeniu poważnych zachorowań, ubezpieczyciele nie rozszerzyli dotychczas katalogu chorób o nową odmianę wirusa grypy A(H1N1).

W przypadku zachorowania na nową grypę i konieczności hospitalizacji, można liczyć na świadczenia z tytułu ubezpieczenia pobytu w szpitalu. Jednakże dostępne produkty gwarantują dosyć niskie kwoty świadczeń – w granicach od 50 PLN do 300 PLN za dzień pobytu w szpitalu. W ubezpieczeniu zachorowania na grypę A(H1N1) świadczenia są zdecydowanie wyższe. W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia, wypłaty mogą wynosić od 1 200 PLN do 2 100 PLN za dzień hospitalizacji. W tym katalogu ubezpieczeń nie może oczywiście zabraknąć ubezpieczeń zdrowotnych. Każdy posiadacz polisy z tego rodzaju ubezpieczeniem w razie zachorowania na grypę A(H1N1) będzie miał zapewnioną opiekę medyczną wyłącznie w ramach leczenia ambulatoryjnego.

„Nieprzypadkowo jesteśmy pierwszą firmą, która wprowadza na rynek ubezpieczenie ryzyka choroby wywołanej wirusem A(H1N1). Nowy produkt wkomponowany jest w strategię specjalizacji w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Od dziesięciu lat, mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, wykonujemy pionierską pracę mającą na celu upowszechnienie tych ubezpieczeń w Polsce. Szacujemy, że nasz udział w rynku ubezpieczeń zdrowotnych wynosi ok. 15%”, deklarują przedstawiciele InterRisk.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.