UE szuka nowych Młodych Gwiazd Dziennikarstwa – Portal PR - 24PR
UE szuka nowych Młodych Gwiazd Dziennikarstwa

21.12.2009 Kategoria: Konkursy. Autor: ipis

Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej ogłasza konkurs o Europejskš Nagrodę dla Młodych Dziennikarzy 2010 (EYJA). To już trzecia edycja konkursu, w której nagrodzeni zostanš najlepsi młodzi dziennikarze europejscy zajmujšcy się problematykš rozszerzenia UE.

Konkurs zachęca dziennikarzy i studentów dziennikarstwa w wieku 17 � 35 lat do poszerzenia swoich horyzontów. Majš oni szanse na przedstawienie rozszerzenia Unii Europejskiej w sposób twórczy i prowokujšcy do my�lenia. Konkurs potrwa do 28 lutego 2010. Prace nadsyłać mogš obywatele krajów członkowskich, krajów kandydujšcych do członkostwa, krajów będšcych potencjalnymi kandydatami do członkostwa oraz obywatele Islandii. Teksty prasowe lub publikowane w Internecie oraz materiały radiowe muszš ukazać się pomiędzy 1 pa�dziernika 2007 a 28 lutego 2010.

W każdym z 36 krajów zwycięzcš zostania jedna osoba. Nowym elementem w tegorocznej edycji konkursu sš nagrody specjalne – międzynarodowe jury wybierze trzy najlepsze zgłoszenia w następujšcych kategoriach: Nowatorstwo, Najlepsze badanie i Najlepszy styl dziennikarski. Każdy z trójki laureatów Nagrody Specjalnej otrzyma wycieczkę kulturalnš do stolicy europejskiej, którš sam wybierze.

Trzecia edycja konkursu o Europejskš Nagrodę dla Młodych Dziennikarzy po raz kolejny nagrodzi wspaniałe dziennikarstwo i będzie dla Komisji Europejskiej okazjš do wymiany poglšdów z najbardziej obiecujšcymi młodymi dziennikarzami Europy na temat projektu rozszerzania UE- powiedział Olli Rehn, unijny Komisarz ds. Rozszerzenia.

W maju 2010 roku wszyscy krajowi zwycięzcy EYJA 2010 odwiedzi stolicę Turcji – Stambuł. Jako Europejska Stolica Kultury 2010 będzie dla zwycięzców doskonałym miejscem do poszerzenia swoich horyzontów poprzez spotkania międzykulturowe. Wycieczka zakończy się konferencjš, podczas której poglšdy na temat kultury i tożsamości europejskiej oraz rozszerzenia UE wymieniać będš wiodšcy analitycy z całego świata.

Więcej szczegółów na temat zgłoszenia do konkursu znaleźć można na stronie www.EUjournalist-award.eu.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.