BRE Bank dba o kadry i jest za to doceniany – Portal PR - 24PR
BRE Bank dba o kadry i jest za to doceniany

07.01.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

Już po raz drugi BRE Bank zdobył certyfikat „Organizacji uczącej się”. Organizator, zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości, wyróżnił oba ramiona detaliczne BRE- mBank i MultiBank za budowanie wysokich standardów organizacji poprzez podnoszenie wiedzy i kompetencji Pracowników. Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas wigilijnego spotkania organizowanego przez WIB i Związek Banków Polskich.

Cytując Petera Senga, twórcę i propagatora idei: „organizacja ucząca się to taka, która umożliwia każdemu pracownikowi wykorzystanie potencjału do uczenia się, tak, aby ostatecznym beneficjentem efektów tego procesu była cała organizacja”.

W tym roku BRE Bank jako jedyna instytucja finansowa zdobył uznanie organizatorów i certyfikat „Organizacji uczącej się 2009”. Wyróżnienie, z rąk prezesa ZBP – Krzysztofa Pietraszkiewicza i prezesa WIB – Andrzeja Lecha, w imieniu BRE Banku odebrał Adam Stolarzewicz, dyrektor Biura Zasobów Ludzkich Bankowości Detalicznej BRE Banku.

„Stale podkreślamy, że najważniejszym wyróżnikiem BRE Banku są jego ludzie – kompetentni, wrażliwi na problemy swojego otoczenia, aktywnie poszukujący najlepszych rozwiązań, zaangażowani i gotowi do przekraczania oczekiwań. Celem programów edukacyjnych przeznaczonych dla naszych pracowników jest budowanie silnej, dojrzałej kadry, kompetentnych liderów i profesjonalistów, którzy potrafią aktywnie wpływać na swoje otoczenie i zmieniać je” – mówi Artur Żurek, dyrektor Banku ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Programy, które BRE przygotowuje dla swoich Pracowników pozwalają nie tylko zdobyć szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości poszerzoną o zagadnienia dotyczące marketingu, kulturowych uwarunkowań biznesu, zarządzania procesowego i projektowego, ale także wzmacniają umiejętności „miękkie”, pracy w zespole, identyfikacji z firmą, wrażliwości na potrzeby klientów.

Projekty te są częścią planów strategicznych Grupy BRE Banku, dotyczącą podnoszenia efektywności biznesowej oraz konkurencyjności organizacji na rynku finansowym. I to zostało docenione przez organizatora konkursu. Oceniając, brano pod uwagę następujące kryteria:

*
strategiczne, długofalowe podejście do szkolenia i rozwoju pracowników, zgodne z przyjętą strategią biznesową i wynikającymi z niej potrzebami kompetencyjnymi pracowników
*
profesjonalne podejście do analizy potrzeb szkoleniowych
*
transparentność i potwierdzanie kwalifikacji pracowników: certyfikacje krajowe i zagraniczne
*
analizę nakładów na szkolenie i rozwój pracowników, która przełożyła się na analizę efektywności inwestycji biznesowej
*
partnerską współpracę z organizacjami szkoleniowymi.

„W każdej organizacji istnieją swego rodzaju pionierzy, ci, którzy mówiąc metaforycznie „przecierają szlak”. Tym trudniejszy, gdy i sama organizacja uczy się razem z nimi. Dzięki nim mądrzejsi jesteśmy o wspólne doświadczenia, wiemy, co wymaga poprawy, co było dobre i jest warte powtórzenia. W każdej organizacji są też ci, dla których pionierzy są wzorem do naśladowania, swego rodzaju wyznacznikiem jakości. Programy edukacyjne, niejako przy okazji, spełniają więc różnorodne role. Dlatego, w moim przekonaniu, żadna nowoczesna firma nie może zaniedbać tego obszaru swojej działalności” – dodaje Adam Stolarzewicz.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.