IGI nagrodzona Srebrnym Laurem za Solaris Center – Portal PR - 24PR
IGI nagrodzona Srebrnym Laurem za Solaris Center

09.01.2010 Kategoria: Konkursy. Autor: ipis

Laury Umiejętności i Kompetencji 2009
Irlandzka Grupa Inwestycyjna, inwestor Solaris Center został nagrodzony Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2009. Organizator, Opolska Izba Gospodarcza na wniosek Prezydent Miasta Opole, Ryszarda Zembaczyńskiego wyróżniła firmę za realizację centrum handlowego Solaris Center (Opole, Plac Kopernika 16) w katego-rii Inwestycja Zagraniczna w Polsce. Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się
7 stycznia 2010 roku podczas jubileuszowej 10 edycji Gali Laurów Umiejętności
i Kompetencji w Filharmonii Opolskiej.
Nagrodę przyjmujemy z wielką wdzięcznością. Cieszymy się, że galeria Solaris Center funkcjonująca od marca 2009 roku już zyskała uznanie opolskiego środowiska, czego dowodem jest przyznanie tak prestiżowej nagrody. Obiecujemy, że nie spoczniemy na laurach – powiedziała Magda Derwisz dyrektor ds. zarządzania centrami handlowymi w Irlandzkiej Grupie Inwestycyjnej.
Kapituła Opolskiej Izby Gospodarczej wyróżniła Irlandzką Grupę Inwestycyjną za realizację nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu handlowo-rozrywkowego Solaris Center zlokalizowanego w Opolu. Firma została doceniona za:
• stosowanie i wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych technologii planowania, produkcji oraz metod zarządzania zapewniających firmie sukces rynkowy, przy poszanowaniu ochrony środowiska
• systematyczne inwestowanie w rozwój firmy w Polsce oraz posiadanie realnego programu jej dalszego rozwoju
• inwestowanie w branże nowe dla polskiego rynku lub przeżywające trudności, zagrożone upadkiem oraz na terenach o szczególnie niskim stopniu zatrudnienia, m.in. na Podlasiu i w Białymstoku
• twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym oraz wspólne inwestowanie w infrastrukturę drogową, przyłączy mediów i rozwój infrastruktury towarzyszącej
Laury Umiejętności i Kompetencji w Opolu są największymi regionalnymi nagrodami przy-znawanymi w środowisku gospodarczym. Laureatami zostają menadżerowie, firmy, organizacje
i instytucje, które znacząco wyróżniają się na tle gospodarczym, zarówno województwa Opolskiego, jak
i całego kraju, a jednocześnie są zdolne do dzielenia się swoim sukcesem poprzez aktywność społeczną
i wspieranie inicjatyw lokalnych. Wyróżniane są również wybitne osobistości i autorytety w wielu dziedzi-nach życia, zarówno w Polsce, Europie jak i na świecie, począwszy od nauki i oświaty, poprzez kulturę
i sztukę, a skończywszy na życiu publicznym.
Wyróżnienia przyznawane są od 1992 r., kiedy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach powołała kapitułę przyznającą nagrody. Dziś wręczają je ośrodki w województwach śląskim i opolskim. Kandydatów dla środowiska opolskiego zgłaszają członkowie Opolskiej Kapituły, w której skład wchodzą m. in. przedstawiciele urzędów wojewódzkiego, marszałkowskiego i miasta oraz Opolskiej Izby Gospodarczej. Następnie spośród nich wyłaniają laureatów.

IRLANDZKA GRUPA INWESTYCYJNA

Irlandzka Grupa Inwestycyjna (IGI) wraz z Irlandzką Grupą Deweloperską (IGD) to grupa inwe-stycyjna z kapitałem irlandzkim prężnie działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych, miesz-kaniowych, biurowych oraz obiektów hotelowych. Łączna wartość realizowanych przez nie transak-cji szacowana jest na 1,4 miliard euro.
IGI współpracuje bezpośrednio z działająca na polskim rynku od 2001 r. siostrzaną firmą doradczą Keyinvest – ekspertem w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami.
Irlandzka Grupa Inwestycyjna, jako deweloper, zaangażowana jest w budowę wielko-powierzchniowych, nowoczesnych komercyjnych obiektów handlowo-usługowych. Solaris Center w Opolu jest pierw-szym zrealizowanym obiektem tego typu. Nad kolejnymi 5 projektami trwają zaawansowane prace. IGI planuje wybudowanie obiektów handlowych w Toruniu (Solaris Center), Łomży (Galeria Łomżyńska),
Białymstoku (Galeria Jagiellońska), Legionowie (Galeria Legionowo) i Oświęcimiu (Galeria Zasole). Otwar-cia centrów planowane są w zależności od obiektu na 2011 oraz 2012 rok. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 710 milionów euro.
IGI zarządza też powierzchniami handlowymi w Warszawie. W portfolio inwestycji obsługiwanych przez IGI oraz Keyinvest znajdują się m.in. wysokiej klasy biurowce w Warszawie: Bliski Centrum, Antares oraz Cirrus, które łącznie oferują 30 tys. m kw. powierzchni przeznaczonej pod wynajem o wartości ryn-kowej szacowanej na 87 mln euro.
IGI w ramach swojej działalności nie zapomina również o rynku hotelarskim. W maju 2007 roku nabyła zabytkowy hotel „Prezydent” znajdujący się w samym centrum Bielsko-Białej. Obecnie trwają prace reno-wacyjne tego obiektu. IGI planuje także budowę kilku wysokiej klasy hoteli m.in. nad Zalewem Zegrzyń-skim oraz Zakopanem-Kościelisku. Wartość tych inwestycji to ponad 220 mln euro.
Działalność Irlandzkiej Grupy Deweloperskiej ukierunkowana jest przede wszystkim na inwestowanie
w prestiżowe nieruchomości mieszkaniowe i opiera się na pozyskiwaniu atrakcyjnych lokalizacji i eks-pansji w największych miastach Polski. Do najciekawszych inwestycji w Warszawie należą projekty:
„Rezydencja Wilanowska”, „Rezydencja Królewska” oraz Wieża Apartamentowa „Emerald”.

SOLARIS CENTER

Solaris Center to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt handlowo – rozrywkowy,
w którym na przestrzeni ok. 18,5 tys. m kw. powierzchni handlowej znajduje się 86 sklepów, restau-racji i punktów usługowych. Zlokalizowany jest w ścisłym centrum Opola, z wygodnym dostępem dla ruchu pieszego i samochodowego oraz z wielopoziomowym parkingiem na 350 miejsc. Unikalna archi-tektura obiektu łączy walory nowoczesnej przestrzeni miejskiej, obejmującej strefy handlowe i rozryw-kowe wraz z istniejącymi elementami i formami architektury miejskiej. Projekt galerii integruje istnieją-cy multipleks kinowy z pasażami handlowymi i restauracjami, a wizja architektoniczna tworzy unikalny układ urbanistyczny, harmonijnie wpisujący się w otoczenie. Jedną z niepowtarzalnych atrakcji, jakie twórcy Solaris Center przygotowali dla odwiedzających je gości są: „Obserwatorium Słoneczne” – pierwsze na świecie obserwatorium słoneczne w centrum handlowym, umożliwiające prowa-dzenie ciągłych obserwacji Słońca oraz po raz pierwszy w galerii handlowej w Polsce, „Interak-tywna Podłoga”, dostarczająca mieszkańcom Opola nowych wrażeń.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.