KRUK S.A. liderem rynku windykacji – Portal PR - 24PR
KRUK S.A. liderem rynku windykacji

25.01.2010 Kategoria: Wieści za spółek. Autor: ipis

KRUK S.A. w 2009 roku przyjął do obsługi najwięcej zaległości spośród wszystkich firm windykacyjnych obecnych na polskim rynku i pozostaje jego niekwestionowanym liderem – wynika z zestawień Gazety Giełdy Parkiet oraz Rzeczpospolitej opublikowanych 25 stycznia br. Wartość wierzytelności przyjętych do obsługi przez KRUK S.A. w 2009 roku przekroczyła 3,8 mld zł.

Ubiegły rok, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, przyniósł znaczący wzrost wartości spraw przyjętych do windykacji. Dla Grupy Kapitałowej KRUK było to rekordowe 12 miesięcy, w których w sumie obsługiwane były sprawy o wartości 3 840 mln złotych. To o 40% więcej niż w poprzednim roku. To, co charakterystyczne dla 2009 roku, to również istotny wzrost długów konsumenckich przyjmowanych do windykacji. W porównaniu z rokiem 2008 wartość obsługiwanego zadłużenia osób fizycznych wzrosła o 83% – z 1 580 mln zł do 2 892 mln zł. Jednocześnie wyraźnie wzrosła też wartość wierzytelności zlecanych do obsługi przez wierzycieli. W ubiegłym roku zwiększyła się ona o ponad 450 mln zł z 2 162 mln zł do 2 615 mln zł, czyli o więcej niż 1/5.

Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, 25.01.2010

– Polacy w okresie boomu gospodarczego bardzo chętnie zaciągali zobowiązania, a swoją zdolność kredytową oceniali wyłącznie w odniesieniu do obecnej sytuacji. Duży odsetek długów bankowych to pokłosie tamtych, często nieprzemyślanych decyzji. Odpowiedzią firmy KRUK S.A. na taką sytuację jest nowa polityka ugody z dłużnikiem i stopniowe przywracanie osób zadłużonych do obrotu gospodarczego. Regulowanie należności w ratach, których wysokość dłużnik sam zaproponował, jest dla niego najlepszym rozwiązanie – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Według szacunków, w 2010 roku rynek windykacyjny osiągnie wartość około 15 mld zł. Wartość wierzytelności z sektora finansowego może w tym roku wzrosnąć o ponad 1/3. Z pewnością w najbliższym czasie ze szczególną uwagą należy przyglądać się najpopularniejszym produktom bankowym, czyli kredytom i pożyczkom gotówkowym oraz zadłużeniom na kartach kredytowych. Sygnały, jakie płyną z rynku mogą zwiastować, że w najbliższych miesiącach znacznie częściej będziemy mieli do czynienia z dłużnikami, którzy przecenili swoje możliwości kredytowe i ich zobowiązania z tego tytułu przekraczają miesięczne dochody. – Dlatego tak ważna staje się edukacja społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego zadłużania się. Temu celowi służyła akcja edukacyjna „Nasze Długi”. W jej ramach pewnym znakiem naszych czasów był pierwszy ogólnopolski „Dzień bez Długów”, który od ubiegłego roku obchodzimy 17 listopada. Akcje te mają na celu zwrócenie uwagi Polaków na problem nadmiernego zadłużania się oraz konieczności rzetelnego regulowania zobowiązań – dodaje Piotr Krupa.

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmująca się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.), kancelarię prawną zajmującą się inicjowaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych (Kancelaria Prawna RAVEN) biuro informacji gospodarczej gromadzące dane o płatnościach i dłużnikach (ERIF BIG S.A.), Biuro Detektywistyczne oraz spółkę sekurytyzacyjną. Grupa specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami na skalę masową. KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pakietami spraw telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych, zakładów energetycznych, gazowni, firm z sektora FMCG. Firma posiada także uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne. Centrala operacyjna spółki mieści się we Wrocławiu, a na terenie całej Polski firma posiada 18 oddziałów windykacyjnych. Obecnie spółka zatrudnia ponad 800 osób.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.