NLP to sztuka pomagania – Portal PR - 24PR
NLP to sztuka pomagania

28.01.2010 Kategoria: Zarządzanie. Autor: ipis

NLP – neurolingwistyczne programowanie – jest metodą, która uczy jak zrozumieć samego siebie, udoskonalić swoje zachowania oraz jak skutecznie komunikować się z innymi. Jak każda metoda oddziaływań psychologicznych nie może być udostępniana osobom nieodpowiedzialnym. Trening NLP jest efektywny i wywołuje pozytywne rezultaty tylko w przypadku spełnienia określonych, szczegółowych warunków.

Trenerzy NLP rozwijają zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne u osoby, której udzielają wsparcia wyłącznie w sytuacji, w której:
· mają z nią dobry kontakt;
· znają i rozumieją jej mapę świata, czyli otaczającą ją rzeczywistość, na którą patrzy przez pryzmat własnych doświadczeń;
· dbają o „ekologię” zmiany, czyli wyłącznie o jej pozytywne efekty dla osoby, z którą pracują , a także dla jej systemu (otoczenia, np. rodziny, zespołu., itp).

NLP oparte na poszanowaniu systemu przekonań i wartości drugiej osoby, jej celów, indywidualności oraz dobra systemu, do którego należy (rodziny, grupy, zespołu itp.) jest sztuką pomagania i dopiero wtedy można je nazwać profesjonalnym.

W przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione, a NLP stosowane jest w sposób nieprofesjonalny, jego działanie może być krótkoterminowe, a nawet negatywne w sutkach. Tego typu mechanizmy – wyjęte z kontekstu i uproszczone – stosowane są do celów własnych osoby prowadzącej trening, „terapię”, czy „coaching” niezależnie od tego, jak przedstawia i kreuje samą siebie.
Benedykt Peczko, Dyrektor Polskiego Instytutu NLP

Informacje dodatkowe:
Polski Instytut NLP funkcjonuje od 1991 roku i od tego czasu prowadzi kursy NLP, szkolenia dla firm, a od 2004 roku Studium Coachingu MLC i Studium NLPt oraz programy szkoleń z zakresu psychoedukacji i rozwoju osobistego. Specjaliści Instytutu zajmują się także doradztwem, coachingiem, psychoterapią i superwizją. Polski Instytut NLP jako jedyna organizacja w Polsce posiada akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt).

NLP oparte na poszanowaniu systemu przekonań i wartości drugiej osoby, jej celów, indywidualności oraz dobra systemu, do którego należy (rodziny, grupy, zespołu itp.) jest sztuką pomagania i dopiero wtedy można je nazwać profesjonalnym.

Więcej informacji o Polskim Instytucie NLP na www.econlp.com

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.